Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

Đưa ra đề xuất, đề nghị trong tiếng Nhật với Vば (Vたら) và Xでも

Chúng ta muốn đưa ra một đề xuất, đề nghị hành động cho đối phương thì sẽ dùng mẫu Vば? hay Vたら? kết thúc câu với dấu hỏi mặc dù Vば và Vたら nghĩa là "nếu (đã)".


Ví dụ: Nếu bạn mở lòng mình ra thì sao? (đề xuất, đề nghị hành động)

心を開けば?
Kokoro wo hirakeba?
Bạn mở lòng thì sao?

Câu này nói đầy đủ là:
心を開けばどうですか。
Nếu bạn mở lòng mình ra thì thế nào?
心を開けばいかがですか。
(Trang trọng) Nếu quý bạn mở lòng mình ra thì sao ạ?

Nếu muốn đề xuất "thử mở lòng" thì thêm chữ "thử" vào:

心を開いてみれば
Kokoro wo hiraite mireba?

心を開いてみたら
Kokoro wo hiraite mitara?

心を開いてみては
Kokoro wo hiraite mitewa?


Bạn có thể dùng dạng Vば, Vたら(Vだら) hay Vては với trợ từ は。

Bạn có thể áp dụng đại trà khi muốn đề xuất, đề nghị hành động:

やってみたら?
=やってみたらどう? or やってみたらどうですか? Nếu thử làm thì thế nào?

勉強を頑張れば?
彼女に告白してみたら?
テストを受けてみては?

Đưa ra đề xuất lựa chọn với Xでも

お茶でも飲む?
OCHA DEMO NOMU?
Bạn muốn uống chẳng hạn trà không?

Câu này giống như: お茶とかでも飲む? Bạn muốn uống chẳng hạn mấy thứ như trà không? hay お茶とか飲む? Bạn muốn uống mấy thứ như trà không?

Ở đây là đưa ra ví dụ đề xuất chứ không hỏi trực tiếp là uống trà. Bạn cũng có thể dùng でも với trạng từ chẳng hạn:

旅行にでも行きませんか。
Bạn có muốn cùng tôi đi ví dụ như du lịch không?

Ví dụ áp dụng:
散歩にでも行かない?
公園ででも散歩しましょう。
ゲームでもぼくとやらない?
僕とでも付き合わない?
"Em có muốn quen chẳng hạn như anh không?"

でも開いてみたら?

Bạn cũng nên check cả SORETOMO = "Phụ nữ VN đẹp HAY LÀ tôi bị ảo giác?" ^^
So sánh Xでも với それとも
SORETOMO là đưa ra một số lựa chọn để chọn MỘT từ hai hay nhiều lựa chọn.
Còn Xでも thì chỉ đề xuất một lựa chọn (do bạn nghĩ là phù hợp nhất, tốt nhất vv).

ねえ、君、日本語でも勉強しないか。それとも、でたらめなことばかりやりつづけるか。
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét