"Không bao giờ lo thất nghiệp"

Học ngành điều dưỡng bậc đại học tại Nhật Bản


Học tiếng Nhật 1 năm + đại học 4 năm >>chi tiết

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC ONLINE QUA EMAIL

N5

Trang tổng hợp các tài liệu, danh sách về N5.

Danh sách tính từ N5 (い: 60, な: 19)
Danh sách từ vựng loại khác N5 (liên từ, số, số đếm) (67)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét