Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Thông báo lớp Cú Mèo N5

Lớp Cú Mèo N5 thứ 7 chủ nhật đã chốt danh sách đăng ký và sẽ bắt đầu vào ngày 8/8/2015 (thứ 7) lúc 14:00.

BUỔI ORIENTATION VÀ BẮT ĐẦU: NGÀY 8 THÁNG 8 NĂM 2015, THỨ 7, LÚC 14:00

Các bạn hãy mang học phí một khóa tới đóng và bắt đầu học tiếng Nhật. Bạn nào không đóng học phí sẽ coi như là không tham dự lớp. (Với các bạn có việc bận và đã báo trước hoặc sẽ báo trước thì vẫn được chấp nhận.)

Ngoài ra, số lượng học sinh của lớp sẽ biết chính xác vào buổi Orientation, có thể nhiều hơn kỳ vọng của một số bạn nên các bạn hãy tùy tình hình mà phán đoán có theo học hay không.

Tôi sẽ cố gắng để tất cả các bạn toại nguyện nên sẽ lắng nghe ý kiến các bạn trong buổi Orientation.
Trong buổi này tôi sẽ giới thiệu cách tiến hành lớp, nguyên tắc học, ... của lớp Cú Mèo N5.

Trân trọng thông báo,
Saromalang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét