Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Lớp Cú Mèo N5: Các cách đọc kanji

Tôi đã nói tại lớp N5 về các cách đọc kanji, đây là bảng tổng kết (cho bạn nào mới học kanji):


Bản thân chữ ON và KUN trong On'yomi, Kun'yomi được đọc theo On'yomi nhưng chữ "yomi" thì lại đọc theo Kun'yomi. Trong tiếng Nhật, bạn có thể kết hợp cả hai cách đọc trong một từ!

Ngoài ra, bạn còn kết hợp cả chữ kanji và chữ katakana (phiên âm nước ngoài). Ví dụ bài tập các bạn làm tại lớp là 小テスト(しょう・てすと) [TIỂU TEST] tức là "bài kiểm tra" hay "bài kiểm tra nhỏ".

Bạn thích cách đọc nào hơn?
Tôi thì thích tất!

Đọc thêm:
Cách đọc On'yomi, Kun'yomi và các cách đọc khác

2 nhận xét:

  1. Hình như có gì nhầm lẫn? ひと là kun'yomi còn かんりにん là on'yomi chứ nhỉ?

    Trả lờiXóa