Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

Dịch "hạnh kiểm" và "xếp loại hạnh kiểm" sang tiếng Nhật

"Hạnh kiểm" không phải là "đạo đức" (道徳). Để dịch "hạnh kiểm" sang tiếng Nhật thì chúng ta nên tra ra tiếng Anh trước, đó là "conduct, behavior".

"Hạnh kiểm" có nghĩa là hành vi thường ngày nhìn từ quan điểm đạo đức. Trong tiếng Nhật "conduct" là 品行(ひんこう、 phẩm hạnh).

Do đó, hạnh kiểm có lẽ là 品行。

品行が良い hạnh kiểm tốt
品行が悪い hạnh kiểm xấu

Còn "xếp hạng" trong tiếng Nhật là 格付け(かくづけ)

Xếp hạng hạnh kiểm = 品行の格付け

Tôi đoán vậy ^^

Dịch câu sau ra tiếng Nhật:

Về mặt giáo dục, việc xếp hạng hạnh kiểm học sinh là không tốt.
Tôi được cho tốt nghiệp vì hạnh kiểm xấu.
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét