Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Hướng dẫn cách dịch 品がない và 品がある

品がない và 品がある là hai cụm từ trái nghĩa nhau, trong đó 品 là chữ PHẨM (sản phẩm, phẩm cách, phẩm chất) và trường hợp này đọc là HIN chứ không đọc là shina như 品物 shinamono (hàng hóa).

PHẨM ở đây là phẩm cách. Do đó:
品がない = không có phẩm cách (ví dụ bỗ bã, thô lỗ, thô tục vv)
品がある = có phẩm cách (tao nhã, thanh lịch, cao thượng vv)

Ngoài ra còn có các chữ như 下品 HẠ PHẨM, 上品 THƯỢNG PHẨM.

Nếu ai đó "tỏ ra thanh cao, tỏ ra cao thượng" thì nói thế nào? Đó là 上品ぶる.

Check từ điển dịch thuật tại đây:
品がない [phẩm ganai]  ⇒下品 [hạ phẩm]  ⇒品がある [phẩm gaaru]  ⇒上品 [thượng phẩm]  ⇒上品ぶる [thượng phẩm (chấn-buru)]  ⇒品物 [phẩm vật]  ⇒品質 [phẩm chất]  ⇒高品質 [cao phẩm chất]  ⇒品格 [phẩm cách]  ⇒商品 [thương phẩm]  ⇒出品 [xuất phẩm]  ⇒製品 [chế phẩm]  ⇒物品 [vật phẩm]  ⇒低品質 [đê phẩm chất]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét