Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Chiết tự

Có lần đi ăn ở Hà Nội trong quán ăn tôi thấy chữ này:


Chữ này nhìn có vẻ phức tạp và không phải chữ thông thường, mà có lẽ là ghép nhiều chữ vào. Để hiểu được những chữ như thế này thì phải biết cách "chiết tự" tức là băm một chữ hán ra thành nhiều chữ hay thành phần nhỏ hơn (chiết tự nghĩa là "bẻ chữ ra cho nhỏ").

Chữ này có thể bẻ ra thế nào?

Chắc chắn là có chữ 進 TIẾN, và tra theo bộ "miên" (mái nhà) bên trên thì chúng ta sẽ thu được chữ 寶 BẢO tức là vật quý, trân quý. Còn lại thì không rõ vì các nét bị lược đi khá nhiều.

Khi tra 寶進 trên web thì tôi thu được kết quả nó là chữ này:


Đây là chữ ghép của 招財進寶 CHIÊU TÀI TIẾN BẢO, dịch nôm na là "mang tới tài vận, gia tăng tài sản".

Khi ghép các chữ này vào một chữ (một dạng chơi chữ trong thư đạo) thì thu về:


Ở dạng này thì rõ ràng hơn là chữ 招財進寶 trên cùng (vì không lược bớt một số nét).
=> Tra 招財進寶 trên Yurica Kanji Dictionary

Đây cũng là một dạng của KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU!
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét