Thứ Tư, 28 tháng 6, 2023

"Con người nói chung thường chết vì sự quá bình thường"

Câu này nói tiếng Nhật thế nào? Người bình thường thì là (A) 普通の人 [futsuu no hito, PHỔ THÔNG no NHÂN] hay là (B) 平凡な人 [heibonna hito, BÌNH PHÀM na NHÂN]?

Cả (A) và (B) đều có nghĩa là "người bình thường", nhưng sắc thái "tái nạm" khác nhau:

(A) 普通の人 = người bình thường ở đâu cũng thấy, người bình thường như mọi người

(B) 平凡な人 = người có năng lực bình thường, không có gì nổi trội

Do đó, 平凡 [BÌNH PHÀM] nên dịch là "có năng lực bình thường" thì đúng hơn.

普通 [PHỔ THÔNG] tức là giống như những người khác, phổ thông, có tính chất chung ở nhiều người, chứ không hẳn nói về năng lực. Nó là kiểu người ta sao thì mình vậy.

Trong câu "Con người nói chung thường chết vì sự quá bình thường" thì chúng ta nên dùng "phổ thông", bởi vì ở đây nói về việc ai cũng giống nhau, có lối sống, hành động như nhau.

"Chết" ở đây thì không phải là 死ぬ (shinu) mà là thất bại, thất ý (mất tinh thần vì mọi chuyện không được như ý), không thấy hài lòng, thất vọng, ...

Do đó, để dịch cho hay, tôi sẽ dịch ra tiếng Nhật là:

Con người nói chung thường chết vì sự quá bình thường.

= 一般の人は普通過ぎることで失意になりがちだ。

Tôi cũng "chuyết" thêm vài câu cho nó màu mè:

Cuối cùng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại cái tên. Đó là sự bình thường chết người.

ついに、空っぽになり、名前しか残らない。それは致命的な普通だ。

Chú thích cách đọc của Takahashi - nô lệ tiếng Nhật:

一般(いっぱん)(ひと)普通(ふつう)()ぎることで失意(しつい)になりがちだ。ついに、(から)っぽになり、名前(なまえ)しか(のこ)らない。それは致命的(ちめいてき)普通(ふつう)だ。

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét