Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2023

"Cái đồ vô duyên!" nói tiếng Nhật thế nào?

Trong bài này tôi sẽ nói về cách nói "Cái đồ ~" trong tiếng Nhật, ví dụ "Cái đồ vô duyên" hay "Cái đồ nói chuyện vô duyên". Về cách dịch "vô duyên" thì xin xem bài trước về dịch câu "Tôi quá vô duyên nên không ai yêu tôi" sang tiếng Nhật.

Cái đồ vô duyên = 愛想の無い奴だなあ。 [Aisou no nai yatsu danaa]

Cái đồ nói chuyện vô duyên = 愛想の無い話し方をする奴だなあ。 [Aisou no nai hanashikata wo suru yatsu danaa]

Sắc thái của mẫu câu "cái đồ" nghĩa là sự coi thường, trong tiếng Việt thì khi chứ người khác người ta hay dùng chữ "đồ", nó có thể là "đồ vật", chỉ ngang với đồ vật, mà cũng có thể là 徒 [ĐỒ] để chỉ lũ, bọn, nhóm, bè đảng, thường là những kẻ xấu.

Ví dụ: đồ ngu.

Trong tiếng Nhật khi nói "đồ ngu" thì là ばか者 [bakamono], trong đó "mono" quả thật là "đồ, vật, thứ" trong tiếng Nhật.

Tuy nhiên, もの [mono] cũng có thể viết là 者 [GIẢ] để chỉ "người, kẻ" với nghĩa trung lập.

Trong câu "Cái đồ vô duyên" thì hàm ý là khinh thường, chê bai. Do đó, trong tiếng Nhật người ta hay sử dụng từ 奴 [yatsu] nghĩa là "thằng cha, con mẹ, thằng đó, con đó" với ý khinh thường. Thêm vào đó, câu này cũng thường là câu nói đổng chứ không phải hướng tới đối tượng cụ thể để chửi kiểu như "Đồ ngu" nên sẽ thêm だなあ vào để tỏ ý cảm thán.

Ví dụ:

美人だなあ。 [Bijin danaa] = Xinh thật. (Sắc thái: Cảm thán kiểu nói đổng/tự sự)

Bài tập: Dịch "Đúng là cái đồ xấu xa!" sang tiếng Nhật sử dụng mẫu câu trên.

Takahashi

1 nhận xét: