Lớp Học


Lớp Cú Mèo luyện thi JLPT 2017
>>Xem nội dung lớp học luyện thi JLPT N1, N2, N3, N4/5
>>Học phí và đăng ký lớp học
>>Chính sách thu học phí khi vào học giữa chừng lớp Cú Mèo
>>Thời gian lớp học hiện tại đang tổ chức (có thể thay đổi)
>>Lưu ý địa chỉ lớp học (Q7) khác địa chỉ văn phòng (cần thông báo và hướng dẫn)
>>Ví dụ một buổi học tại lớp Cú Mèo N4/5
>>Hướng dẫn cách học lớp Cú Mèo Nx: Học theo session để thành công
>>Tìm lớp tiếng Nhật tốt để học: Tính tự chủ, tự giác trong việc tìm lớp và học tập
>>Số từ vựng cần học cho mỗi trình độ JLPT N5 tới N1
>>Công thức hiệu quả luyện thi (số học viên lý tưởng mỗi lớp)
>>Để lớp học Cú Mèo thoải mái hơn
>>Vì sao lớp Cú Mèo không dịch sẵn ngữ pháp hay câu ví dụ? Vì sao phải đạt tới BRAINLESS để thi JLPT điểm cao?
>>Hướng dẫn và công cụ học kanji cho các bạn tại lớp Cú Mèo

[TOPIC]
>>Vì sao học luyện thi JLPT Nx tại lớp Cú Mèo?
>>Cách học từ vựng bằng IMPACT và STORY tại lớp Cú Mèo

Xem thêm về phương pháp học tiếng Nhật: Method X

Thông tin về lớp tiếng Nhật Cú Mèo
>>Nội quy lớp học (bắt buộc đọc)
>>Đặc trưng lớp học Cú Mèo #Ký ức dài hạn
>>Dòng chảy học tiếng Nhật (tham khảo)
>>Các câu hỏi thường học về lớp Cú Mèo (FAQ)
>>Vì sao học tại lớp Cú Mèo tiết kiệm hơn
>>Phẩm cách huấn luyện viên
>>Cách đăng ký lớp Cú Mèo

Các lớp đang tuyển sinh:
>>Bảng tin tuyển sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét