"Không bao giờ lo thất nghiệp"

Học ngành điều dưỡng bậc đại học tại Nhật Bản


Học tiếng Nhật 1 năm + đại học 4 năm >>chi tiết

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC ONLINE QUA EMAIL

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 12 năm 2016

Hán tự quanh ta: "Bác" hay "bóc"?


剥 [BÁC] = bóc, tách, gỡ

Học hán tự (kanji) đôi khi tìm ra chữ khá thú vị. Ví dụ lần trước là chữ 鋸 [cư] = cưa. Có nhiều từ có âm hán mà ra.
Bài hôm nay là chữ 剥 [bác] = bóc, tách, gỡ. Nhiều khả năng "bóc" của tiếng Việt là từ chữ này mà ra.

Trong tiếng Nhật thì có các từ sau:
剥く = bóc, ví dụ 皮を剥く bóc vỏ
剥がす = gỡ ra, ví dụ シールを剥がす gỡ niêm phong

Từ ghép
剥製 [bác chế]
剥奪 [bác đoạt]
剥落 [bác lạc]
剥離 [bác li]

Các bạn hãy tự tìm nghĩa của chúng. Ví dụ  剥奪 [bác đoạt] sẽ đọc là はくだつ tức là "tước bỏ". Ví dụ 公民権を剥奪する tước bỏ quyền công dân.

Dưới đây là quiz của Saromalang:
Quiz 1: 剥く thì cách đọc của riêng 剥 là gì (ghi hiragana/katakana/roomaji)?

Kiểm tra đáp án

Quiz 2: 剥がす thì cách đọc của riêng 剥 là gì (ghi hiragana/katakana/roomaji)?

Kiểm tra đáp án

Thứ Ba, ngày 06 tháng 12 năm 2016

Đố vui về thủy sản

Câu 1: Loài thủy sản nào của Việt Nam sang Nhật sẽ giàu?
Câu trả lời của bạn:
Xem đáp án

Câu 2: Loài thủy sản nào của Việt Nam sang Nhật sẽ "bóc vỏ" để ăn?
Câu trả lời của bạn:
Xem đáp án

Câu 3: Loài thủy sản nào của Việt Nam sang Nhật sẽ lập "liên minh"?
Câu trả lời của bạn:
Xem đáp án

Câu 4: Loài thủy sản nào của Việt Nam sang Nhật sẽ làm việc "bao vây"?
Câu trả lời của bạn:
Xem đáp án

Câu 5: Loài thủy sản nào của Việt Nam sang Nhật sẽ làm việc quá sức?
Câu trả lời của bạn:
Xem đáp án

Thứ Hai, ngày 05 tháng 12 năm 2016

Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12 năm 2016 (thi "nô", năng lực Nhật ngữ)

Chào các bạn,
Ngày 4 tháng 12 (chủ nhật) tới các bạn sẽ thi kỳ thi JLPT. Làm thế nào để thi tốt? Hãy nghiên cứu kỹ cấu trúc kỳ thi và có chiến lược thi tốt. Bài viết này là để đăng kết quả kỳ thi JLPT kỳ này ngay khi có trên mạng.

Chú ý khi đi thi: Để có thể đọ đáp án và tính điểm bạn cần phải ghi lại được câu trả lời của mình. Tuy nhiên, nhiều khả năng bạn không được mang giấy nháp vào phòng thi do đó hãy ghi lên phiếu dự thi chẳng hạn (vì thường phiếu dự thi sẽ cầm về). Nên ghi theo thứ tự câu hỏi ví dụ câu 1 phần kiến thức ngôn ngữ bạn chọn đáp án 3 thì có thể ghi là K1.3 chẳng hạn. Sau khi đi thi về xem ở đây có kết quả chưa và tính điểm của bản thân.

MỚI TOANH!!! BỘ CÔNG CỤ TÍNH ĐIỂM THI JLPT CALC CỦA SAROMALANG

Kiến thức về JLPT
>>Chiến lược thi JLPT điểm cao (2012)
>>Mọi điều bạn cần biết về JLPT (Sea)
>>Cách tự tính điểm JLPT gần đúng (2012)
>>Cách ghi lại câu trả lời khi đi thi JLPT
>>Tham khảo: Đáp án kỳ thi JLPT tháng 7/2016
Chuyên đề JLPT
>>Kỳ thi JLPT đã thay đổi cách ra đề như thế nào?

ĐÁP ÁN KỲ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ THÁNG 12/2016
JLPT EXAM ANSWER 12/2016 

Đáp án từ N1 tới N5 (theo thứ tự N1, N2, N3, N4, N5). Ghi chú: Đây chỉ là đáp án tham khảo, không đảm bảo chính xác 100%. Ngoài ra, điểm còn được chuẩn hóa. Tham khảo cách tính điểm JLPT gần đúng của Saromalang ở bài viết trên.

Có thể có truy cập tập trung số lượng lớn nên các bạn cần kiên nhẫn. Khi có đáp án nào sẽ thông báo tại Facebook Page của Saromalang nên các bạn hãy like page sẵn.

Các đáp án đã đăng (ngày đăng)
N1: Đã có đáp án Chữ - Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu (18:36) Đã có đủ đáp án N1 (18:51)
>>N1 chút kỷ niệm buồn (?!)
N2: Đã có đủ đáp án N2 (18:36) >>N2 một thời để nhớ
N3: Đã có đủ đáp án N3 (ngày 04 tháng 12 lúc 18:21) >>N3 một thời để nhớ
N4: Đã có đủ đáp án (ngày 05 tháng 12)
N5: Đã có đủ đáp án (ngày 05 tháng 12)

N5 Cal: Công cụ tính điểm gần đúng kỳ thi JLPT cấp độ N5

Về phương pháp tính điểm gần đúng: Phương pháp luận cách tính điểm gần đúng
Điểm tối đa và điểm đậu:
N1: 100 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N2: 90 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N3: 95 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N4: 90 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ + Đọc hiểu 120 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N5: 80 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ + Đọc hiểu 120 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)


Tính điểm gần đúng

N4 Cal: Công cụ tính điểm gần đúng kỳ thi JLPT cấp độ N4

Về phương pháp tính điểm gần đúng: Phương pháp luận cách tính điểm gần đúng
Điểm tối đa và điểm đậu:
N1: 100 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N2: 90 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N3: 95 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N4: 90 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ + Đọc hiểu 120 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N5: 80 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ + Đọc hiểu 120 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)


Tính điểm gần đúng

N3 Cal: Công cụ tính điểm gần đúng kỳ thi JLPT cấp độ N3

Về phương pháp tính điểm gần đúng: Phương pháp luận cách tính điểm gần đúng
Điểm tối đa và điểm đậu:
N1: 100 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N2: 90 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N3: 95 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N4: 90 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ + Đọc hiểu 120 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N5: 80 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ + Đọc hiểu 120 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)


Tính điểm gần đúng

N2 Cal: Công cụ tính điểm gần đúng kỳ thi JLPT cấp độ N2

Về phương pháp tính điểm gần đúng: Phương pháp luận cách tính điểm gần đúng
Điểm tối đa và điểm đậu:
N1: 100 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N2: 90 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N3: 95 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N4: 90 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ + Đọc hiểu 120 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N5: 80 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ + Đọc hiểu 120 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)


Tính điểm gần đúng