Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Cách dịch sắc thái 真剣 [chân kiếm]

真剣 SHINKEN là gì?

Đây là "chân kiếm" (kiếm thật) nhưng thường dùng theo nghĩa "nghiêm túc, toàn tâm toàn ý" với một ý định, mục tiêu nào đó.

Nguyên tắc: Luôn học nghĩa đen của từ trước rồi mới học nghĩa bóng.

Tra từ điển:
しん けん [0] 【真剣】

 ( 名 )
(木刀や竹刀(しない)でなく)本物の刀。 「 -で立ち合う」

 ( 形動 ) [文] ナリ
一生懸命に物事をするさま。本気であるさま。 「 -に取り組む」 「 -な態度」
[派生] -さ ( 名 ) -み ( 名 )

Vậy 真剣 khác gì với 真面目 MAJIME và 本気 HONKI cũng là "nghiêm túc"?

Trước hết, "chân kiếm" có hai nghĩa:
1. Kiếm thật (phân biệt kiếm gỗ, kiếm tre vv làm kiếm tập)
2. Nghiêm túc, toàn tâm toàn ý với việc gì đó.

真面目 MAJIME là chỉ thái độ, cốt cách của con người, tức là người ứng xử nghiêm túc, phải phép.
本気 HONKI là nghiêm túc theo kiểu CÓ Ý ĐỊNH THẬT SỰ.

Còn 真剣 SHINKEN là nghiêm túc một cách toàn tâm toàn ý đối với việc gì đó.

Vì sao lại là "chân kiếm"? Vì một khi đã dùng kiếm thật, dù là để đấu hay để tập thì bạn phải toàn tâm toàn ý với nó, nếu không sẽ sát thương bản thân hoặc đối phương.

Từ đó có thể thấy là nghĩa đen và nghĩa bóng có liên quan với nhau một cách thống nhất. Vì thế, ở lớp Cú Mèo tôi thường phân tích nghĩa đen, nghĩa bóng của từ và liên hệ các ý nghĩa này với nhau. Từ đó, bạn có thể học được cách TƯ DUY NHẤT QUÁN trong ngôn ngữ.
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét