Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

Nguồn gốc chữ Hán của "góa bụa", "chợ búa" và cách tra gốc Hán của từ vựng tiếng Việt

Các từ tiếng Việt như "góa bụa", "chợ búa" thì nhìn rất giống từ thuần Việt nhưng sự thực lại là gốc Hán:

Chữ Hán của "Góa bụa"

Tiếng Việt: "góa bụa", chữ Tôm/Hán tự: 寡'婦‟ [âm Hán Việt: quả phụ]

Chữ Hán của "Chợ búa"

Tiếng Việt: "chợ búa", chữ Tôm/Hán tự: 市'舖‟ [âm Hán Việt: thị phố]

Thực tế thì góa bụa là cách nói Việt hóa của "quả phụ", vì thế từ này chỉ dùng cho phụ nữ, không dùng cho nam giới. Với nam giới thì phải nói là "góa vợ".

Chợ búa là chỉ việc đi mua sắm nói chung, mở rộng ra là những người bán hàng ở chợ (là cách nói Việt hóa của "thị") và ở cửa hàng, tức là "phố".

Cách đơn giản nhất để tra gốc Hán của từ vựng tiếng Việt là sử dụng từ điển chữ Tôm.

Đây là từ điển duy nhất hiện nay có thể chuyển từ tiếng Việt sang chữ Hán sử dụng thuật toán thông minh, và có thể tra được gốc tiếng Hán của các từ, ví dụ như "tháu cáy" chẳng hạn.

Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét