Thứ Ba, 19 tháng 7, 2022

意地悪い IJIWARUI nghĩa là gì?

意地悪い IJIWARUI là từ thường ngay thấy mà cũng tương đối khó dịch ra tiếng Việt, tốt nhất là nên tra từ điển để cảm nhận.

意地 [Ý ĐỊA] có thể hiểu như là "tâm địa" trong tiếng Việt. 意地悪い hay 意地が悪い nghĩa là [ý địa] xấu.

① 他人、特に弱い者などに冷たいしうちをするさま。ことさら悪意を持っているような態度、様子である。

=> 意地悪い = khinh khỉnh, có thái độ khinh khỉnh, làm điều không tốt (với người khác), hay chơi xấu người khác

Ví dụ:

意地悪い口調 = nói giọng khinh khỉnh 

Bởi vì:

khinh khỉnh = Có thái độ nhạt nhẽo hoặc kiêu căng, muốn lánh xa những người mà mình coi thường.

Có thái độ khinh khỉnh thì chắc chắn là tâm tính xấu, tâm địa xấu rồi.

② わざと意地を張ったりして、すなおでない。

意地を張る nghĩa là (khăng khăng) đòi làm theo ý mình, すなおでない = không chân thành, chân thật. Tức là:

=> 意地悪い = xấu tính, xấu nết

1他人に対して悪意のこもった感じである。わざと人を困らせる態度・ようすである。「―・い口調」

=> 意地悪い = tâm địa xấu, tâm không tốt, (thái độ) khinh khỉnh với người khác

Nói chung là cái tâm (tâm địa) không tốt, nên cơ bản là XẤU TÍNH XẤU NẾT.

2物事が、都合の悪くなる感じである。「―・いことに雨まで降ってきた」

=> 意地悪い = (tình hình) tồi tệ

意地悪いことに雨まで降ってきた

Thật tồi tệ là lại còn bị dính mưa nữa

Phân biệt với 性格が悪い SEIKAKU GA WARUI

性格が悪い SEIKAKU GA WARUI nghĩa là "tính cách xấu, tính cách không tốt", nó hơi khác với 意地悪い một chút.

意地悪い có sắc thái là "tâm không tốt" nên nó thường thể hiện ra hành động có sự ác ý với người khác.

Còn 性格が悪い tính cách không tốt thì thường nói về cách nghĩa, cách hành động của ai đó không tốt chứ không hẳn là có ác ý với người khác. Ví dụ người hay nóng giận, thì cũng không hẳn là họ ác ý (tâm không tốt) mà chỉ là họ không kiềm chế được cảm xúc thôi.

Kiểu như thế.

Do đó:

性格が悪い人 = người có tình tình không tốt

意地悪な人 = người có tâm không tốt [xấu nết] / hay chơi xấu người khác

Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét