Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

"Dành" hay "giành"?

"Dành" và "giành" cũng là các chữ hay bị nhầm lẫn như "chuyện" và "truyện". Tôi nhớ là trong chương trình học cũng có học một chút về ngữ nghĩa (dù về tổng thể thì tôi nghĩ là thất bại).

Đây là hai chữ khác nhau.

"Dành" là gì?
Chữ này có nghĩa là "dành cho" ai một ân huệ nào đó hoặc là bạn "để dành" thứ gì đó. Ví dụ:
Để dành tiền để học đại học.
Để dành đồ ăn để khi đói còn ăn.
Để dành bánh cho cô ấy.
Dành dụm tiền cho con đi học.
Tất cả tình yêu, anh dành cho em hoặc em dành cho anh (vì nó miễn phí và cũng chẳng mất gì).

"Giành" là gì?
Tranh giành, tranh đoạt. Ví dụ:
Giành tự do, giành độc lập.
Dân tộc tư lợi thường tranh giành lẫn nhau những lợi ích nhỏ, lợi ích lớn thì để dành cho thực dân hoặc đế quốc hưởng.
Giành giải nhất. Giành chức vô địch.

Có thể kết hợp "dành" và "giành" trong một câu như:
Chúng ta tranh giành nhau lợi ích nhỏ và để dành lợi ích lớn cho doanh nghiệp nước ngoài vào khai thác.
Cần phải dành dụm sức lực để còn giành đồ ăn miễn phí.

Toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu có khi viết thành truyện được đấy nhỉ. Vì chuyện phải viết thành văn mới thành truyện được.
Lời khuyên: Nếu định giành thì hãy giành lợi ích lớn. Còn lợi ích nhỏ thì nên dành cho những người thích tư lợi vì giành lợi ích lớn thì thường là dễ hơn giành lợi ích nhỏ do những người tư lợi bao giờ cũng đông đảo hơn rất nhiều.

Quiz Saromalang
Câu 1: Một người mẹ mua được đồ ăn ngon nhưng thấy ngon quá nên muốn cho cả con ăn. Trường hợp này là "dành cho con đồ ăn" hay là "giành cho con đồ ăn"?
Xem đáp án

Câu 2: Một người mẹ thấy có phát đồ ăn miễn phí, muốn con mình được ăn nhưng có rất nhiều người đang chen nhau. Thấy thế liền xông vào lấy đồ ăn cho con. Trường hợp này là "dành cho con đồ ăn" hay là "giành cho con đồ ăn"?
Xem đáp án

Takahashi

2 nhận xét: