Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

"Cha nào con nấy"

親が親なら子も子
Thể loại諺=ことわざ NGẠN NGỮ
Cách đọcおやもおやなら こもこ
Ý nghĩaCha mẹ thế nào thì con cái sẽ như thế nấy. Con cái sẽ giống như cha mẹ (lặp lại cha mẹ).
Thành ngữ tương đươngCha nào con nấy
Giải thích親 OYA [thân] là chỉ cha/mẹ, 子 KO [tử] là chỉ con
Tương tựNgưu tầm ngư mã tầm mã / Con hư tại mẹ cháu hư tại bà
Tiếng AnhLike father like son (cha nào con nấy)

Cách dùng:
あいつの子どもも将来賭博するだろう。親が親なら子も子だよ。
Con của nó tương lai chắc cũng sẽ đánh bạc thôi. Cha nào con nấy mà.

Để hiểu về cha nào con nấy thì có câu chuyện cha dạy con thế này:
Cha: Bằng tuổi con Bill Gates luôn học đứng nhất lớp.
Con: Bằng tuổi cha ông ấy đã là một tỷ phú.

Vì sao cha mẹ bắt con cái điều mà mình không làm được? Theo như luật đời thì con cái sẽ lặp lại cuộc sống của cha mẹ. Nếu cha mẹ không học giỏi ngoại ngữ, đậu đại học, đạt thủ khoa, ... thì sao con cái có thể làm được? ^^

Con cái sẽ chỉ bắt chước và lặp lại cuộc sống của cha mẹ. Do đó, muốn con cái thành người công chính (không tư lợi) thì cha mẹ phải là người công chính. Muốn con cái học giỏi thì cha mẹ phải học giỏi. Muốn con cái có IQ cao thì cha mẹ (tối thiểu) phải có học vấn cao. Muốn con cái giàu có? Tốt nhất là bạn phải giàu có. Vấn đề không phải là tiền mà vì người nghèo thì vẫn tiếp tục nghèo và người giàu vẫn tiếp tục giàu. Điều này liên quan tới tư duy về tiền bạc (tư duy giàu/tư duy nghèo), lối sống, tư tưởng, triết học, v.v...

Nếu bạn để mặc cảm tự ti dẫn dắt và đánh đồng NGƯỜI NGHÈO = NGƯỜI TỐT thì phiền đấy. Tiền không liên quan tới đạo đức. Đây là phương trình về tiền:

Thu nhập của bạn = Đóng góp của bạn cho xã hội

Quan trọng là luôn học tập nâng cao năng lực. Với lại học giỏi thì con cái thường có IQ cao hơn. Vẫn phải thành công trong học tập đã.
Takahashi

2 nhận xét: