Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Ca từ "Greensleeves"

"Sleeve" là ống tay áo và do đó "greensleeves" là "tay áo xanh". Bài Greensleeves được coi là của vua Henry VIII vương triều Tudor viết cho người tình của mình. Cũng có thuyết greensleeve là chỉ các cô kỹ nữ hoặc phụ nữ hoang dại bị dính cỏ xanh vào tay áo.

Bài hát:

Ca từ
GREENSLEEVES 緑の小袖 TAY ÁO XANH
Alas, my love, you do me wrong,
To cast me off discourteously.
For I have loved you so long,
Delighting in your company.
ああ、愛しの人よ、あなたは間違っている
私を失礼にも捨ててしまうとは
私はあなたをずっと愛してきて
あなたと一緒にいるのが歓びでした
Than ôi, tình yêu của ta, nàng đã sai rồi
Khi ném ta đi một cách thất lễ
Khi mà ta đã yêu nàng quá lâu
Luôn hoan hỉ mỗi khi ở bên cạnh nàng

Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight,
Greensleeves was my heart of gold,
And who but my lady greensleeves.
緑の小袖のあなたは私の全ての楽しみ
緑の小袖のあなたは私の歓喜
緑の小袖のあなたは私の黄金の心
そして緑の小袖のあなた以外に私の貴婦人はいないのだ
Tay áo xanh đã là tất cả niềm vui của ta
Tay áo xanh đã là niềm hoan hỉ của ta
Tay áo xanh đã là trái tim vàng của ta
Còn ai khác nữa ngoài quý cô tay áo xanh

Your vows you've broken, like my heart,
Oh, why did you so enrapture me?
Now I remain in a world apart
But my heart remains in captivity.
貴方は誓いを破った、私の心のように
ああ、なぜ貴方は私をこれほど狂喜させるのか?
離れた世界に取り残されているが
私の心は相変わらず貴方の虜だ
Những lời thề của nàng mà nàng đã phá bỏ, như trái tim của ta
Ồ, vì sao nàng đã làm ta mê mẩn đến vậy
Giờ đây ta bị bỏ lại trong một thế giới tách biệt
Nhưng con tim ta vẫn đang bị cầm tù

Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight,
Greensleeves was my heart of gold,
And who but my lady greensleeves.
緑の小袖のあなたは私の全ての楽しみ
緑の小袖のあなたは私の歓喜
緑の小袖のあなたは私の黄金の心
そして緑の小袖のあなた以外に私の貴婦人はいないのだ

Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight,
Greensleeves was my heart of gold,
And who but my lady greensleeves.
緑の小袖のあなたは私の全ての楽しみ
緑の小袖のあなたは私の歓喜
緑の小袖のあなたは私の黄金の心
そして緑の小袖のあなた以外に私の貴婦人はいないのだ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét