Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Lớp dịch thuật Cú Mèo Saromalang khai giảng tháng 7/2017

Thân gửi các bạn

Từ tháng 7 này Saromalang sẽ khai giảng lớp Dịch thuật Cú Mèo Saromalang (gọi tắt là lớp Dịch CMS). Lớp dịch CMS có gì hay?

Bạn sẽ được giải quyết mọi rắc rối liên quan tới tiếng Nhật. Điểm đặc biệt là dù bạn gặp rắc rối với việc đọc hiểu hay dịch nào cũng có thể mang tới lớp và học cách dịch trên lớp. Ngoài ra, lớp học cũng dạy dịch các ngữ pháp từ N3 tới N1.

Như vậy, đây là lớp học mở mà các bạn học viên cũng có thể tham gia và học cách dịch thuật trong lĩnh vực của mình, đồng thời mọi người có thể chia sẻ cách dịch thuật với nhau dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên.

GIẢI QUYẾT MỌI RẮC RỐI VỀ DỊCH THUẬT TIẾNG NHẬT!


Đặc trưng của lớp Dịch CMS

☑Học cách dịch đúng ngữ pháp N3 tới N1
☑Dịch và vận dụng từ vựng quan trọng, từ vựng ngữ pháp
☑Phân tích câu <Kỹ thuật dịch>
☑Phân tích ngữ nghĩa, sắc thái <Phương pháp so sánh>
☑Dịch thuật theo chủ đề mà huấn luyện viên đưa ra
Dịch thuật theo yêu cầu, nhu cầu của học viên

Lớp học phù hợp cho ai?

☑Người đi làm công ty Nhật gặp rắc rối với dịch thuật và tiếng Nhật.
☑Các bạn học sinh, sinh viên muốn học đúng kiến thức ngay từ đầu.
☑Người làm công việc phiên dịch, thông dịch.
☑Người đam mê dịch thuật và tiếng Nhật.

Yêu cầu đầu vào

Đã học hết ngữ pháp N3.

Cách đăng ký

Bước 1: Tải form đăng ký tại đây: Trang tuyển sinh hoặc từ Google Drive
Bước 2: Điền thông tin, ghi tên bạn và tên quận của bạn vào tên file
Bước 3: Gửi email cho saromalang@gmail.com, tiêu đề "Đăng ký lớp Dịch CMS tháng 7/2017"

Thông tin thời gian học và học phí

Thời gian sẽ sắp xếp sao cho nhiều bạn tham gia học được nhất và không đảm bảo sắp xếp được cho mọi bạn. Có ưu tiên các bạn đã học các lớp luyện thi N3, N2.

Học phí: Bằng học phí lớp N1, 79k/buổi, đóng theo session 10 buổi. Phí tài liệu 99k/session.

Tìm hiểu thêm thông tin về cách học tại lớp Cú Mèo: Trang Lớp học
Takahashi

2 nhận xét: