Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

[Lớp Cú Mèo N3] Bài tập ngữ pháp 6 tới 10

Các bạn hãy học theo tài liệu phát trên lớp. Đây chỉ là bài tập.

6. ばかりでなく

Nhấn mạnh của だけでなく (không chỉ mà còn).
この部屋は狭いだけでなく、暗いです。
この部屋は狭いばかりでなく、暗いです。

かれは英語だけでなく、フランス語も話せる。
かれは英語ばかりでなく、フランス語も話せる。

Bài tập: 1. Phân biệt sắc thái DAKE DENAKU và BAKARI DENAKU.
2. Vì sao lại là でなく chứ không phải でなくて?

7. ばかりに CHỈ VÌ

Nhấn mạnh lý do, dùng thay cho から。
うそをついたから彼女に嫌われた。
⇒うそをついたばかりに彼女に嫌われた。

Bài tập: Chỉ vì không có tiền mà đã không học được đại học.

8. ばよかった / ばよかったのに

Chỉ sự tiếc nuối: LẼ RA, GIÁ MÀ.

Bài tập: 1. Lẽ ra tôi nên nói ra sự thật sớm hơn.
2. Giá mà tôi nói ra sự thật sớm hơn.

9. べき PHẢI LÀM, NÊN LÀM

Phải làm hay nên làm gì vì đó là điều đúng đắn, điều nên làm.

Ví dụ: 学生は勉強するべきだ。
約束を守るべきだ。

Bài tập: Phân biệt sắc thái các câu sau.

  1. 約束を守ったほうがいい。
  2. 約束を守らなければならない。
  3. 約束を守るべきだ。


10. べきではない KHÔNG ĐƯỢC LÀM, KHÔNG NÊN LÀM

うそをつくべきではない。

Bài tập: Phân biệt sắc thái các câu sau.

  1. うそをつかないほうがいい。
  2. うそをついてはならない。
  3. うそをつくべきではない。

Nhận xét: Ngữ pháp N3 thì thường có SẮC THÁI khác ngữ pháp sơ cấp, do đó, chúng ta phải phân biệt được với ngữ pháp sơ cấp. Bằng cách học hiểu và dịch đúng thì sẽ nhớ được lâu dài. Hơn nữa, ngữ pháp N3 có nhiều mẫu có thể áp dụng trong thực tế để nói văn vẻ hay súc tích, dễ đi vào lòng người, dễ gây ấn tượng tốt.

Bởi vì CON NGƯỜI = NGÔN NGỮ. Bạn càng diễn đạt tốt thì càng được quý trọng và đánh giá cao, dù tính cách của bạn có thể chỉ dở hơi như tôi ^^
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét