Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

Ví dụ lỗi sai SẮC THÁI tiếng Anh: Phân biệt "sorry" và "apologize"


Câu trên khá phổ biến ở VN tuy nhiên về cơ bản lại không đúng. Người VN học tiếng Anh rất nhiều, nhưng có vẻ như khá nông cạn. Người nước ngoài khi họ nhìn vào họ sẽ không tôn trọng người VN. Có lẽ cũng có nhiều người học tiếng Anh bài bản, nhưng nhìn chung các bạn không được tôn trọng vì các bạn KHÔNG BIẾT BẢO NHAU điều hay lẽ phải.

Nó cũng như việc có một bộ phận người VN ăn cắp vặt, nên ở siêu thị ngoại mọi người VN đều được coi là kẻ ăn cắp tiềm năng. Thực sự thì đa số người VN không ăn cắp vặt, nhưng lại không bảo được nhau. Vì biển báo trên nhan nhản ở mọi nơi, nên khó mà người nước ngoài nghĩ người VN học hành bài bản được.

Vì câu trên đúng ra phải là "We apologize for this inconvenience".

Chứ không phải là "We are sorry for this inconvenience".

Khi học nhiều người nghĩ "sorry" hay "apology" đều là "xin lỗi" nhưng thật ra không phải như vậy. Sắc thái của hai từ này khác nhau.

Sorry: lấy làm tiếc về một việc gì đó.

Ví dụ: I'm sorry for your loss. = Tôi lấy làm tiếc về mất mát của bạn.

Khi nói chuyện với bạn bè bạn hỏi thăm về bố mẹ họ và biết là bố/mẹ họ mất bạn cũng nói "I'm sorry". Câu này không hề là "Tôi xin lỗi" vì bạn đâu có làm gì sai? Câu này nghĩa là "Tôi lấy làm tiếc".

Apology: Xin thứ lỗi, xin tha lỗi.

Đây mới là "xin thứ lỗi" khi bạn nghĩ là bạn làm sai. Ví dụ: I apologize you for my mistake.

Trong câu "Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này" thì phải dùng apologize. Bởi lẽ bạn sẽ còn tiếp tục sự bất tiện này kia mà?

Còn "be sorry" (lấy làm tiếc) thường là dùng với sự việc đã xảy ra, mà bạn lấy làm tiếc về việc đó.

Ngoài ra, trong khẩu hiệu trên (cũng là do học từ người Nhật thì phải) thì câu tiếng Việt còn tử tế, chứ câu tiếng Anh thì lại suồng sã, bỗ bã kiểu bạn bè.

Vì đúng ra phải nói "We are sorry for this inconvenience".

Nhân tiện, trong tiếng Nhật thì:
to apologize = 謝る(あやまる)
to be sorry = 申し訳ない(もうしわけない)、申し訳なく思う sometimes 悪いのですが

Câu kết: Dù học ngôn ngữ nào thì cũng phải học SẮC THÁI cẩn thận, nếu không rất dễ bị đánh giá thấp. Nghĩa là sẽ không được tôn trọng. Vì sao cùng học tiếng Nhật mà có người được tôn trọng và đối đãi tử tế, có người lại không? Who knows! ^^
Takahashi

"Bồi bút":
Mà "apology" thì 90% người Việt phát âm sai. Người VN học ngôn ngữ nào phát âm cũng rất tệ hại, họ thường phát âm theo cách của bản thân, mỗi người lại phát âm khác nhau. Thật ra thì họ thường hay "phát minh" ra cách phát âm chứ lười học bài bản và thường không học một cách logic.

Từ "apologize" thì trọng âm ở "po" và trọng âm phụ ở "gize". Cách phát âm thế này:
Tiếng Anh /əˈpɒlədʒaɪz/
Tiếng Mỹ /əˈpɑːlədʒaɪz/ 

Tóm lại thì phát âm giống như là "ơ PO- lơ giaiz" chứ không phải là "a pô lô giaiz" vì đây là tiếng Việt mà ^^

>>Nghe phát âm tại Oxford Learner Dictionaries

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét