Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Thế nào là VÔ TÂM 無心

無心 có nghĩa là "vô tâm" thôi. Nhưng trong tiếng Việt "vô tâm" có nghĩa là gì? Khi học ngôn ngữ thì phải thành thạo ngôn ngữ mẹ đẻ trước và phải vận dụng tốt, sau đó dịch ra tiếng Nhật là được mà.

VÔ TÂM 無心

=>Tra từ điển Yurica VÔ TÂM 無心

"Vô tâm" có nghĩa là không suy nghĩ, ví dụ chơi một cách vô tâm, hay không có tâm (hắn ta là một kẻ vô tâm) tức không biết suy nghĩ cho người khác.

Cô ấy vô tâm lắm = Cô ấy không hay ít suy nghĩ cho người khác

Chú ý là trong trường hợp này không có nghĩa là cô ấy ích kỷ hay lợi dụng. Cô ấy chỉ ít suy nghĩ thôi. Đối với bản thân cũng có thể vô tâm: Cô ấy vô tâm với bản thân.

Tóm lại thì nghĩa thông dụng thì "vô tâm" = "ít hay không suy nghĩ nghiêm túc, thấu đáo".

"Vô tâm" cũng có nghĩa là không có tâm tức là "vô tình", "không thương xót".

VÔ TÂM trong tiếng Nhật

Có thêm một nghĩa là "vòi tiền" giống như ねだる

Ví dụ: Nó hay vòi tiền cha mẹ.
Mẹ nó hay vòi tiền nó.

VÔ TÂM SURU tức là vòi vĩnh tiền bạc vật phẩm một cách không ngại ngùng. Ở Nhật việc cha mẹ vòi vĩnh tiền con cái là không đúng đắn, tuy nhiên vẫn có người làm thế và con cái họ rất khổ, không có tích lũy. Phần lớn cha mẹ Nhật không vòi tiền con cái. Ở một số nền văn hóa, việc vòi tiền con cái lại là chuyện thường ngày ở thành phố.

Trong trường hợp như thế, có thể nói là 'Cha mẹ VÔ TÂM với tôi'.
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét