Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

Cách nhớ và sắc thái của やたらに và やまかしい

 やたらに

やたら: vay toán loạn, tức là vô lối, bừa bãi. Ví dụ nói những điều vô lối (やらたなことを言う) hay mua sắm bừa bãi (やたらに買い込む).

やかましい: già cả mặt xị

Nghĩa là ầm ĩ với sắc thái là điếc tai vì âm thanh quá to (ầm ĩ điếc tai).

Ngoài ra cũng dùng để chỉ tính cách ví dụ: やかましい先生 = giáo viên rất nghiêm (với học sinh), người mẹ rất nghiêm với con cái, vv.

やかましい gần nghĩa với 厳しい nhưng hơi khác về sắc thái một chút nhé. Đó là やかましい là nghiêm khắc với người khác, còn 厳しい thì nhiều nghĩa: nghiêm khắc, ngặt nghèo, nghiêm ngặt nên có thể hiểu là ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Cách ghi nhớ: già cả mặt xị ra khi bị tiếng ồn ầm ĩ điếc tai, hay sẽ rất khó tính, nghiêm khắc với người khác => giáo viên già cả mặt xị thì phải tránh xa.

Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét