Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Hướng dẫn cách học nghe nói tiếng Nhật tốt nhất

Hãy xem tại Yurika's Japan Life, phần Lớp học Cú Mèo.

Lời khuyên của tôi là hãy dùng sách tốt để luyện, chắc chắn bạn sẽ giỏi. Nếu muốn luyện nghe nói và đồng thời tăng kiến thức hiểu biết về tiếng Nhật thì có thể luyện tại lớp Cú Mèo Saromalang.

Tôi có thể tổ chức lớp luyện nghe nói nhưng nếu bạn không có nền tảng thì sẽ tốn rất nhiều tiền. Vì thế, tốt nhất là hãy học nền tảng trước và tự luyện nghe nói!

Trong tương lai sẽ có lớp hướng dẫn cách luyện nghe nói (dựa theo quyển này).

học nghe tiếng nhật lớp cú mèo saromalang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét