Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Vì sao học tại lớp Cú Mèo tiết kiệm hơn?

Các bạn xem bảng này thì sẽ rõ. Nếu bạn muốn tiết kiệm tiền bạc thì học tại lớp Cú Mèo. Nếu bạn chỉ muốn học phí thấp và tốn nhiều tiền về lâu dài (mà hiệu quả thì lại thấp tỷ lệ với thời gian kéo dài) thì học ở các nơi khác.

Không chỉ tiết kiệm về tiền bạc, mà còn tiết kiệm SINH MỆNH (= thời gian) của bạn và cả của tôi nữa. Nói thật là nếu học vài năm mới giỏi tiếng Nhật thì tôi không học làm gì, thà làm cái khác hiệu quả cao hơn. Tại lớp Cú Mèo, sau 1 năm bạn cần hiểu hầu hết những kiến thức cốt lõi của tiếng Nhật. Thậm chí, ngay sau lớp N5 là bạn có thể hiểu được phần lớn rồi.

Tiền thì bạn có thể kiếm được (ví dụ nếu đã giỏi tiếng Nhật) còn sinh mệnh thì không. Nếu sinh mệnh (tức là thời gian) của bạn không đáng giá thì bạn có thể học dài và đừng tới lớp Cú Mèo (nếu không kéo tôi tốn sinh mệnh theo với bạn thì rất mệt ^^ ).

Bảng so sánh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét