Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Kỹ thuật học từ vựng: Nghĩa đen


Bạn cần nhớ nghĩa đen, tức là NGHĨA GỐC VÀ CĂN BẢN NHẤT. Ví dụ たつ là (cái gì) đứng dậy. Sau đó, bạn sẽ thấy có một số nghĩa như trên.

一戸(いっこ) [nhất hộ] nghĩa là một nhà, một hộ, tức là "nhà riêng". 建て(たて) là sự xây dựng. 一戸建ての家(いっこだての いえ) là "nhà riêng" (nhà được xây biệt lập trên mảnh đất riêng) hay "nhà mặt đất".

Tương tự 二階(にかい) [nhị giai] là "hai lầu" nên 二階建て(にかいだて) là "nhà hai lầu" hay "việc xây hai lầu".

二階建ての家(にかいだての いえ) = nhà hai lầu (nhà xây trên đất riêng và chỉ có 2 lầu)

Tóm lại là ta có phương trình sau đây:

いっこ(一戸) một nhà  たて(建て) sự xây  biến âm  いっこだて(一戸建て) nhà riêng (nhà mặt đất)


"Biến âm" là để cho dễ đọc thôi không nhằm mục đích gì khác.

たつ thì có nhiều, ví dụ 経つ [kinh]. Nghĩa là "(thời gian) trôi qua". Nhưng nếu nhớ nghĩa đen thì suy luận được, ví dụ thời gian "đứng dậy" nghĩa là "thời gian trôi qua".

時が経つ(ときが たつ) = thời gian trôi đi

Ví dụ:

時の経つのは早い
ときの たつのは はやい
Nghĩa đen: Sự trôi của thời gian là [có tính chất là] nhanh
Dịch câu: Thời gian trôi thật là nhanh

Học từ vựng là khó nhất. Bằng cách liên kết và liên tưởng thì sẽ phần nào dễ hơn. Nếu bạn thất bại trong việc học từ vựng thì bạn là một người HỌC TIẾNG NHẬT, không phải là người (sẽ) GIỎI TIẾNG NHẬT.

(C) CÚ MÈO saromalang.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét