Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Luyện thi JLPT cho kỳ thi chủ nhật ngày 5/7 tới

Lớp luyện thi JLPT N4 và N3 (1 buổi)
Học phí: 50k/người (buổi 2 tiếng rưỡi)
(Phần nghe: Dựa theo đề mẫu)
Thứ 6 (ngày 3/7): Trình độ N4, 14:30 ~ 17:00
Thứ 7 (4/7):
Ca 1:
Thứ 7 (ngày 4/7): Trình độ N3, 8:30 ~ 11:00
Ca 2:
Thứ 7 (ngày 4/7): Trình độ N4, 14:30 ~ 17:00
Ca 3:
Thứ 7 (ngày 4/7): Trình độ N3, 17:30 ~ 20:00
Đặt chỗ: saroma.jclass@gmail.com
(Ghi rõ tên, số điện thoại)
Luyện bởi huấn luyện viên đã lấy N1 trong 1 năm học tiếng Nhật!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét