Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Vì sao học tại lớp Cú Mèo hiệu quả?

Tôi dạy tiếng Nhật tốt hơn người Nhật vì điều đầu tiên là tôi chỉ ngay cho học viên cách dịch và sắc thái của câu. Thật ra thì chỉ cần làm điều này là các bạn sẽ HOÀN TOÀN HIỂU ngôn ngữ. Sau đó thì các bạn chỉ cần học từ vựng là xong.

Người Nhật không thể làm điều này vì:

  1. Họ không biết tiếng Việt
  2. Chưa chắc họ được đào tạo bài bản (về ngôn ngữ ở những đại học hàng đầu)

Tôi học tiếng Nhật ở trường số 1 Nhật Bản, nên có lẽ là MAY MẮN TỪ ĐẦU. Chăng?!

Tôi không chú trọng mấy vào luyện ngữ pháp hay viết kanji. Vì nếu bạn HIỂU thì bạn sẽ ĐƯƠNG NHIÊN LÀM ĐƯỢC. Cái này gọi là BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH. Ngày xưa hồi đi học tiếng Nhật bài tập ngữ pháp tôi quẳng sọt rác hết và vẫn được 100 điểm ngữ pháp. Tôi làm ngữ pháp tiếng Nhật cứ như đang làm ngữ pháp tiếng Việt vậy.

Chém thế thì mới được tí gió. Không thành bão được.

Tôi ví dụ thế này:

(1) "Có thể là ...."
(2) "Có lẽ là ..."
khác nhau như thế nào?

Nhiều bạn cứ thế là tương bừa bãi vào và thật ra thì cũng chẳng hiểu là 2 cụm trên khác nhau thế nào. "Chắc là giống nhau!". Vấn đề lớn nhất khi học ngoại ngữ là không hiểu sắc thái của ngôn ngữ chứ không phải vấn đề về nỗ lực.

Nhiều nơi dạy sai thế là học sai từ đầu, càng ngày cái sai càng lớn .... Cuối cùng mắc kẹt ở BẪY TIẾNG NHẬT TRUNG BÌNH KHÁ.

Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi bẫy này TRỪ KHI đã sửa hết tất cả mọi chỗ sai mà người khác nhét vào đầu bạn. Nhưng vì bạn không kiếm được thầy giỏi, hiếm khi bạn biết là sai chỗ nào, bạn không nghĩ mình sai, bạn nghĩ là "ai cũng thế nghĩa là mình đúng". Vì đa số mắc ở cái bẫy này, nên đa số là NGƯỜI HỌC TIẾNG NHẬT, không bao giờ là NGƯỜI GIỎI TIẾNG NHẬT. Bạn nghĩ người giỏi tiếng Nhật học nhiều hơn bạn à? ^^Mark Takahashi

1 nhận xét: