Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Bài tập dịch câu đơn giản

Câu hôm nay là:

人に教えてもらうもんじゃない
Hito ni oshiete morau monjanai

Đây là câu mà một bạn đã hỏi trên Facebook. Bài tập là:

(1) Hãy viết lại câu đầy đủ cho câu trên (không nói tắt) ở dạng PLAIN (thường) và POLITE (lịch sự).
(2) Hãy dịch câu trên ra tiếng Việt.
(3) Giải thích ý nghĩa, sắc thái hay hoàn cảnh sử dụng 場面 bamen của câu trên.

Từ vựng:
人 hito (noun) người
教える oshieru (verb) dạy, dạy bảo
もらう morau (verb) nhận (thứ gì), nhận (hành động gì)

Đáp án: Sẽ có tại đây vào tuần sau.

ĐÁP ÁN

Công việc ngốn hết thời gian, nên hôm nay mới viết tiếp được ^^


5 nhận xét:

 1. Dạng thường: 人に教えてもらうものじゃない

  Dạng lịch sự: 人に教えてもらうものじゃありません

  Dịch: Tại không được ai chỉ hết mà

  Sắc thái: thân mật / Hoàn cảnh: giải thích lý do

  Trả lờiXóa
 2. Không phải lúc nào cũng để người khác chỉ/ dạy mình được

  Trả lờiXóa