Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

"Bị bồ đá?" WHY?

"Bị bồ đá trong tiếng Nhật đã có tại Saromalang Overseas:
Nhưng TẠI SAO? Tôi không muốn hỏi là "Tại sao bị bồ đá?" vì phần này sẽ nói ở trang Overseas mà tôi muốn hỏi "Tại sao lại là FURARETA?"


Câu hỏi tuần này: Tại sao "bị bồ đá" lại là FURARETA?

Lý do là vì thế này:
手を振る te wo furu = vẫy tay (chào)

手 te [thủ] là "tay" và 振る furu [chấn] là "lắc, vẫy, rung lắc".
⇒ 手を振られる TE WO FURARERU = bị động của TE WO FURU, tức là "bị vẫy tay"
⇒ 手を振られた TE WO FURARETA = quá khứ của TE WO FURARERU tức là "đã bị vẫy tay" (đã bị chia tay). Đây là chia ở dạng thường (plain form) tức là dạng không lịch sự.
⇒ Dạng lịch sự (polite form, nói với người trên): 手を振られました TE WO FURAREMASHITA
= (Cháu) đã bị bồ đá rồi bác ạ! (T_T)/~~~

Nghĩa bóng của "vẫy tay" là "chia tay". Trong tiếng Việt "bị bồ đá" không có nghĩa là bồ đá bạn, mà là chia tay bạn, đây là nghĩa bóng, còn "đau hơn bị đá" nữa ý chứ.

Vì thế mà FURARETA nghĩa là "bị (bồ) đá". Còn cụ thể bị ai đá thì ta sẽ dùng trợ từ に (NI):

KANOJO NI FURARETA = bị bạn gái đá, bị bồ đá, bị bạn gái bỏ

ĐỘNG TỪ BỊ ĐỘNG: CÁCH CHIA


(C) Saromalang

2 nhận xét: