Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Kanji N5: 120 chữ học cho chắc dạ

Đây là 120 chữ bạn cần học trong trình độ N5:

西

Học trực tuyến tại Saromalang
Tải PDF về tại Saromalang Slide

Tham khảo: Chữ 日

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét