Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

MAIPEESU DE

マイペース nghĩa là thế nào? Đây cũng là từ tiếng Anh do người Nhật chế gọi là 和製英語 wasei eigo [hòa chế anh ngữ]. Nguồn gốc là "my pace" tức là "nhịp độ của tôi, pace của tôi, nhịp của tôi, bước chân của tôi, nhịp bước của tôi".ペースメーカー [pacemaker] = máy tạo nhịp, máy tạo xung nhịp (dùng cho người thay tim và dùng tim nhân tạo)

Vì thế mà người ta cấm sử dụng điện thoại trong bệnh viện hay cấm điện thoại từ nước ngoài chưa kiểm định. Vì chúng có thể gây ảnh hưởng tới pacemaker của những người dùng tim nhân tạo.

マイペースで chỉ phong cách làm việc một cách từ tốn, "take my time", không vội vã theo tiến độ chung mà theo "my pace". Khỏi cần nói, tôi thích phong cách này!

Làm gì một cách từ tốn, một cách khoan thai, theo tốc độ phù hợp với bản thân

Nhưng cũng như mọi マイ khác, マイペース là chỉ "nhịp độ riêng" của ai đó chứ không hẳn là "của tôi".

Ví dụ câu như thế này:

彼はマイペースでマイベッドから起きて、マイホームを出て、マイカーでマイギャルのところへ遊びに行った。
Kare wa maipēsu de maibeddo kara okite, maihōmu o dete, maikā de maigyaru no tokoro e asobi ni itta.
Anh ấy khoan thai thức dậy khỏi "my bed", ra khỏi "my home", tới chỗ "my girl" chơi bằng "my car".

Câu này hoàn toàn không có nghĩa là ANH ẤY ĐANG XÀI ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC (mà cụ thể là của tôi). Anh ấy chỉ đang xài đồ của anh ấy.

Nếu anh ấy đang xài đồ của người khác thì THẬT KỲ CỤC. Và sẽ phải trả giá vì chắc chắn sẽ được ăn MY BOMB khi đang ngồi trên MY CAR.

Mà khi bạn xài đồ của người khác thì chắc không マイペースで "khoan thai, từ tốn" được đâu đúng không nhỉ?

(C) Saromalang

2 nhận xét: