Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Ca từ "A Time For Us"

Phương châm: Đời người là hữu hạn chỉ có ca từ là vĩnh cửu.

Ngoài ra, học ngoại ngữ qua bài hát là học được cách phát âm tốt nhất, lại ít chán hơn so với học phát âm trên lớp nhiều. Bạn không cần học phát âm trên lớp, học qua bài hát là được rồi.

Ca từ trong tiếng Nhật gọi là 歌詞 (かし) còn tiếng Anh gọi là lyrics, để tra ca từ của bài hát thì bạn dụng cú pháp: Tên bài hát + lyrics, ví dụ: a time for us lyrics.

Bài hát A time for us có lẽ viết cho bộ phim Romeo and Juliet với ca từ về tình yêu phải giấu giếm.

Romeo and Juliet 1968

"A time for us" có lẽ hiểu là "Một thời đại dành cho chúng ta" với khát vọng về cuộc sống được tự do luyến ái.
A time for us, some day there'll be
When chains are torn by courage born of a love that's free
A time when dreams so long denied can flourish
As we unveil the love we now must hide
Một ngày nào đó sẽ tới một thời đại dành cho chúng ta
Khi những xiềng xích bị phá vỡ bởi lòng can đảm sinh ra từ một tình yêu tự do
Một thời đại khi mà những ước mơ đã bị chối bỏ từ quá lâu có thể nở hoa
Khi mà chúng ta có thể công khai tình yêu mà chúng ta hiện tại đang phải giấu giếm

Bài hát là sự ca tụng sức mạnh tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách:
And with our love, through tears and thorns
We will endure as we pass surely through every storm
A time for us, some day there'll be a new world
A world of shining hope for you and me
Và với tình yêu của chúng ta, xuyên qua nước mắt và khổ đau
Chúng ta sẽ chịu đựng được khi chúng ta vững trãi vượt qua mọi cơn phong ba bão táp
Một thời đại cho chúng ta, một ngày nào đó sẽ là một thế giới mới
Một thế giới lấp lánh hi vọng cho anh và em

Chú ý: "thorn" là "gai" nhưng cũng có nghĩa là nỗi khổ đau, nỗi thống khổ. "as" là "when" khi bạn làm gì đó (đây là trợ từ tiếng Anh).

Nghe bài hát trực tuyến

Ca từ đầy đủ

A time for us, some day there'll be
When chains are torn by courage born of a love that's free
A time when dreams so long denied can flourish
As we unveil the love we now must hide

A time for us, at last to see
A life worthwhile for you and me

And with our love, through tears and thorns
We will endure as we pass surely through every storm
A time for us, some day there'll be a new world
A world of shining hope for you and me

For you and me

And with our love, through tears and thorns
We will endure as we pass surely through every storm
A time for us, some day there'll be a new world
A world of shining hope for you and me

A world of shining hope for you and me

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét