Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Vì sao dùng chữ katakana hẹp?

Các bạn hãy xem bảng chữ katakana hẹp (độ rộng 1/2 tức 50%). Chú ý là chỉ có chữ katakana mới có chữ hẹp còn hiragana và kanji thì không có (vì katakana mới đủ đơn giản). Đây là vấn đề lịch sử: Ngày xưa thì chỉ dùng chữ katakana hẹp này (半角 hankaku) trong hệ thống truyền thông, ngân hàng vì thời đó chưa có chữ rộng (tức là 全角 zenkaku). Thời đại sau này chủ yếu là dùng chữ zenkaku và ít dùng chữ hankaku tuy nhiên trong hệ thống ngân hàng thì vẫn có thể dùng chữ hankaku để tiết kiệm không gian.

Ngoài ra, chữ hankaku chỉ chiếm 1 byte như chữ alphabet, trong khi chữ zengaku thì chiếm 2 byte (giống như kanji hay hiragana).

Ngày xưa dùng chữ hankaku 1 byte là vì thời đó truyền thông, tính năng máy tính thấp, càng tiết kiệm bộ nhớ càng tốt nên có xu hướng dùng chữ hankaku.

Ngày nay, ngân hàng vẫn dùng chữ hankaku ví dụ như in sổ sao kê, vì sẽ in được nhiều hơn trong không gian hẹp. Ví dụ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét