Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

Phân biệt ありがとうございます và ありがとうございました và どうもありがとう

ありがとうございます Arigatou gozaimasu và ありがとうございました Arigatou gozaimashita câu nào lịch sự hơn?

Không có câu nào lịch sự hơn câu nào mà sắc thái khác nhau:

ありがとうございます Arigatou gozaimasu = Cảm ơn nói chung
ありがとうございました Arigatou gozaimashita (thì quá khứ) = Cảm ơn vì một sự việc cụ thể đã xảy ra

Dịch như thế này:
Arigatou gozaimasu = Cảm ơn anh/chị ạ
Arigatou gozaimashita = Cảm ơn vì chuyện lúc trước ạ

どうもありがとう Doumo arigatou
Doumo = very much, rất nhiều, dùng để cảm ơn rất nhiều (thank you very much, thanks a lot).

DOU có nghĩa là "như thế nào" và MO là "cũng", cảm ơn thế nào cũng không hết (?!) nghĩa là cảm ơn rất nhiều.

Lưu ý: どうもありがとう Doumo arigatou không phải là lịch sự, lịch sự thì phải thêm ございます mới là lịch sự.

どうもありがとうございます = Cảm ơn anh/chị rất nhiều ạ
どうもありがとう = Cảm ơn nhiều
どうもね = Cảm ơn nhiều nha

どうもありがとう chỉ dùng trong hoàn cảnh thân mật, suồng sã.

感謝する(かんしゃする)
Để nói "xin cảm ơn" thì dùng 感謝する [cảm tạ]

感謝します。 = Tôi xin cảm ơn anh/chị ạ.
=> Khiêm nhường: 感謝致します。(かんしゃ いたします)

Ngoài ra còn có 有り難い(ありがたい) dùng chỉ tính chất sự việc là "đáng biết ơn" và danh từ là 有り難さ(ありがたさ) = (noun) sự đáng biết ơn.

挫折して親の有り難さをつくづくと感じる。
そうしてくれればありがたいです。

Đọc thêm:
>>Các câu cảm ơn và xin lỗi tiếng Nhật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét