Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

Đề xuất cải cách tên gọi người VN

Dạo này người ta hay đề xuất KẢI KÁK nhưng phương châm ZÁO ZỤK ZỤT thì vẫn không thay đổi. Dạy gì học gì không liên quan tới việc học sinh cần gì muốn gì mà phải theo định hướng của ai đó. Trong lúc vẫn không thay đổi phương châm căn bản thì người ta muốn làm KÁK MẠG về ZÁO ZỤT.
KẢI KÁK ZÁO ZỤT KUỘK KÁK MẠG T'ỜI DẠI MỚI!

Nhân tiện, tôi cũng đề xuất ra cải cách về tên gọi, giúp tiết kiệm được rất nhiều ngôn từ để giải thích. Đó là đổi tên người VN thành tên người Iceland.

Trong tiếng Iceland thì không có họ (family name) và người Iceland đích thực là những người không mang họ. Họ sẽ lấy tên cha mình làm họ cho mình.

Họ con trai = Tên cha + "sson"

Ví dụ con trai của anh Henrik thì có họ là Henriksson.

Họ của con gái = Tên cha + "sdóttir"

Ví dụ con gái của anh Henrik thì có họ là Henriksdóttir.

"son" là con trai và "dóttir" là con gái (daughter) còn "s" là sở hữu cách: Henriksson = Henrik's son.

Vậy làm sao áp dụng vào tên của người VN? Vì chúng ta sẽ bỏ hết họ đi.

Chúng ta sẽ áp dụng theo công thức Tên cha + Thứ tự trong nhà.

Ví dụ anh Van chẳng hạn:

Con trai đầu sẽ là Van Trưởng Nam
Con trai thứ sẽ là Van Thứ Nam
Con trai thứ ba sẽ là Van Tam Nam

Con gái đầu là Van Trưởng Nữ
Con gái thứ sẽ là Van Thứ Nữ
Con gái thứ ba sẽ là Van Tam Nữ

Sau đó thêm tên vào ví dụ Thúy Van Trưởng Nữ chẳng hạn. Ổn nhỉ?

Hoặc bỏ Trưởng và Thứ đi thành tên dạng: Van Nam Dũng, Van Nữ Thúy. Như vậy có thể bỏ mục giới tính trong giấy tờ, giúp tiết kiệm rất nhiều giấy mực. Bằng cách này bỏ được rất nhiều những thứ không cần thiết, giúp quản lý dễ hơn.

Nhân tiện trong tiếng Nhật thì người ta cũng dùng thứ tự như vậy:
長男(ちょうなん)
次男(じなん)
三男(さんなん)
長女(ちょうじょ)
次女(じじょ)
三女(さんじょ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét