Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Dịch "You can't live in fear" sang tiếng Nhật

You can't live in fear - "Ghost Rider".
Không thể sống trong sợ hãi.

You can't live in fear = 怯えながら生きられない
(おびえながらいきられない)
Bạn không thể sống trong sợ hãi.

Lưu ý "you" ở đây không phải là ngôi thứ hai mà là chủ ngữ chung, tức là "tất cả mọi người" hay "tất cả chúng ta". Trong văn hóa Anh ngữ thì người ta dùng chủ ngữ chung rất nhiều, giờ thì lây lan sang cả tiếng Việt rồi. Tôi cũng thường dùng chủ ngữ chung theo dạng: Bạn không thể sống trong sợ hãi.

Chúng ta dùng chủ ngữ chung để nói triết lý về những điều nên hay không nên làm chẳng hạn. Đây không phải là nói về cá nhân người nghe (ngôi thứ hai) nên đừng "cá nhân hóa vấn đề" (take it personally). Vì rất nhiều người thường cá nhân hóa vấn đề, để mặc cảm tự ti hoặc sự tự ái bao trùm và mất đi cái nhìn toàn cục.

Câu này không hề nói gì về "bạn" cả, mà là về tất cả mọi người: Không ai có thể sống trong sợ hãi.

Vì nếu sống trong sợ hãi (怯えながら生きる) thì đó không còn là cuộc đời đáng sống nữa. Sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó, cái mà người ta gọi là "tự do". Vì màn đêm tăm tối và đầy nỗi kinh hãi.
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét