"Không bao giờ lo thất nghiệp"

Học ngành điều dưỡng bậc đại học tại Nhật Bản


Học tiếng Nhật 1 năm + đại học 4 năm >>chi tiết

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC ONLINE QUA EMAIL

NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT

TRỢ TỪ TIẾNG NHẬT

Danh sách trợ từ tiếng Nhật (Bảng đầy đủ trợ từ / giới từ tiếng Nhật)
(Danh sách trợ từ tiếng Nhật bằng tiếng Anh trên Wikipedia)

Tổng kết về trợ từ tiếng Nhật và các cách nói thông dụng

TRỢ TỪ TIẾNG NHẬT CÓ GÌ KHÓ ĐÂU - (C) saromalang.com


Trợ từ tiếng Nhật, có gì khó đâu?? Phần 1: WA và GA
Trợ từ tiếng Nhật, có gì khó đâu?? Phần 2: Dùng WA và GA để nhấn mạnh đối tượng
Trợ từ tiếng Nhật, có gì khó đâu?? Phần 3: の NO, で DE, に NI
Trợ từ tiếng Nhật, có gì khó đâu?? Phần 4: へ HE (ê), から KARA, を WO (ô), と TO
Trợ từ tiếng Nhật, có gì khó đâu?? Phần 5: Sao nhiều "WA" thế? - NO để tạo bổ nghĩa

Thêm một số trợ từ, giới từ tiếng Nhật - Phần 6: NI WA, NO NI

Không cần phải nhầm WA và GA
Thử phân biệt trợ từ WA và GA
Có chủ đề rồi thì ta dùng GA
Tại sao câu trả lời thì dùng GA thay WA?

NĂNG LỰC NHẬT NGỮ ("THI NÔ")

NGỮ PHÁP THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2, N3
NGỮ PHÁP THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1

Phần 1 (あ~お) | Phần 2 (か~こ、さ~そ) | Phần 3 (た~と) | 
Phần 4 (な~の) | Phần 5 (は~ほ、ま~も) | Phần 6 (や~よ, わ~ん)


NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP

Sơ cấp tiếng Nhật JPLANG - Đại học ngoại ngữ Tokyo
Bản lưu và tổng hợp ngữ pháp sơ cấp từ JPLANG trên saromalang.com:


NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP, CAO CẤP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét