NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT

TRỢ TỪ TIẾNG NHẬT
Danh sách trợ từ tiếng Nhật (Bảng đầy đủ trợ từ / giới từ tiếng Nhật)
(Danh sách trợ từ tiếng Nhật bằng tiếng Anh trên Wikipedia)

Tổng kết về trợ từ tiếng Nhật và các cách nói thông dụng

TRỢ TỪ TIẾNG NHẬT CÓ GÌ KHÓ ĐÂU - (C) saromalang.com
Trợ từ tiếng Nhật, có gì khó đâu?? Phần 1: WA và GA
Trợ từ tiếng Nhật, có gì khó đâu?? Phần 2: Dùng WA và GA để nhấn mạnh đối tượng
Trợ từ tiếng Nhật, có gì khó đâu?? Phần 3: の NO, で DE, に NI
Trợ từ tiếng Nhật, có gì khó đâu?? Phần 4: へ HE (ê), から KARA, を WO (ô), と TO
Trợ từ tiếng Nhật, có gì khó đâu?? Phần 5: Sao nhiều "WA" thế? - NO để tạo bổ nghĩa
Thêm một số trợ từ, giới từ tiếng Nhật - Phần 6: NI WA, NO NI
Không cần phải nhầm WA và GA
Thử phân biệt trợ từ WA và GA
Có chủ đề rồi thì ta dùng GA
Tại sao câu trả lời thì dùng GA thay WA?

NĂNG LỰC NHẬT NGỮ ("THI NÔ")
NGỮ PHÁP THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2, N3
Phần 1 (あ~お) | Phần 2 (か~こ) | Phần 3 (さ~そ) | Phần 4 (た~と) |
Phần 5 (な~の) | Phần 6 (は~ほ) | Phần 7 (ま~も) | Phần 8 (や~よ, わ~ん)

NGỮ PHÁP THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1
Phần 1 (あ~お) | Phần 2 (か~こ、さ~そ) | Phần 3 (た~と) |
Phần 4 (な~の) | Phần 5 (は~ほ、ま~も) | Phần 6 (や~よ, わ~ん)

NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP
Sơ cấp tiếng Nhật JPLANG - Đại học ngoại ngữ Tokyo
Bản lưu và tổng hợp ngữ pháp sơ cấp từ JPLANG trên saromalang.com:
Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp phần 1
Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp phần 2
Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp phần 3
Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp phần 4 - HẾT

Tiếng Nhật là gì? Giải mã tiếng Nhật: Bổ ngữ trong tiếng Nhật
Cách kết thúc câu trong tiếng Nhật (26-02-2014)
Nối câu tiếng Nhật (02-03-2014)


NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP, CAO CẤP
Ngữ pháp tiếng Nhật trung cấp JPLANG - Đại học ngoại ngữ Tokyo

CÁC BÀI VIẾT CỦA SAROMA JCLASS
"VÀ" và "HOẶC" trong tiếng Nhật, cách diễn tả danh sách trong tiếng Nhật
Naruhodo! Chí lý!
Bổ nghĩa trực tiếp cho chủ đề: Khác với tiếng Anh, tiếng Việt
Biến âm, đổi cách đọc trong ngôn ngữ và tiếng Nhật

1 nhận xét:

  1. ngũ pháp tiếng nhật thật khó học
    cung cấp yến tinh chế chuẩn chất lượng chế biến từ tổ yến Khánh Hòa

    Trả lờiXóa