Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

"Giác ngộ" nghĩa là gì?

Trong tiếng Nhật cũng có chữ "giác ngộ" 覚悟 và đọc là かくご。

GIÁC 覚める SAMERU
覚える OBOERU nhớ
(目が)覚める SAMERU tỉnh giấc

Hay trong chữ ghép như 感覚 cảm giác.

NGỘ 悟る SATORU
Chữ "ngộ" 悟 nghĩa là "ngộ ra, nhận thức được (chân lý vv)".
悟り SATORI sự giác ngộ
悟る SATORU giác ngộ

Tóm lại thì "giác" là hiểu ra, biết được, thức tỉnh, còn "ngộ" là nhận thức được.

Vậy "giác ngộ" là gì?

Đó là khi bạn hiểu và nhận thức được điều gì đó. Một trong các ý nghĩa của "giác ngộ" là bạn hiểu được khó khăn, nguy hiểm, thất bại, vv và chuẩn bị sẵn tinh thần cho nó. Ví dụ

全てを失う覚悟でお酒を大いに飲む。
Uống rượu nhiều với giác ngộ sẽ mất tất cả mọi thứ.

Mất gia đình, sự nghiệp, danh dự, ... tất cả mọi thứ, kể cả nhà và xe. Nhưng uống thì vẫn uống thôi. Chỉ cần giác ngộ là được chứ sao. Chỉ vì mất mọi thứ mà lại không uống nữa ư?

失敗の覚悟で試験を受けてみる
thử đi thi với giác ngộ là sẽ thất bại

Hoặc theo từ điển Daijisen thì:
苦労は覚悟のうえだ
Khổ cực thì tôi đã giác ngộ xong (tức là hiểu là chắc chắn sẽ phải khổ cực)

断られるのは覚悟している
Việc (sẽ) bị từ chối thì tôi đã giác ngộ (đã hiểu, đã chấp nhận)

"Giác ngộ" khác với "chấp nhận" (受け入れる UKEIRERU)

Ở chỗ: Giác ngộ là bạn hiểu và chấp nhận chuyện sẽ xảy ra, còn chấp nhận là bạn hiểu và chấp nhận chuyện ... đã xảy ra ví dụ như chấp nhận thất bại.

Bạn phải thất bại rồi thì mới CHẤP NHẬN.
Nhưng bạn chưa cần thất bại để có thể GIÁC NGỘ.

Ví dụ thế này:

断られる覚悟で告白する
tỏ tình với giác ngộ sẽ bị từ chối

Tôi hi vọng là bạn đã giác ngộ được về chữ giác ngộ 覚悟 qua bài viết này.

"Giác ngộ" không phải là từ ngữ riêng của Phật giáo mà là từ chung trong cuộc đời. Dù bạn làm điều gì trong cuộc đời thì cũng cần phải giác ngộ đầy đủ. Nếu bạn có mục tiêu gì trong cuộc đời, ái tình, tiền bạc, công danh, sự nghiệp, ảo mộng, hư danh, vv thì quan trọng là hãy kiên trì làm nó trong nhiều năm cho tới khi thật sự giác ngộ. Vì bạn sẽ giác ngộ được thôi. Sau khi giác ngộ thì mọi thứ dễ hơn nhiều, và cũng phải giác ngộ là khó khăn mà bạn trải qua là cần thiết để bạn có thể giác ngộ. Mọi người đều cần giác ngộ rằng con đường đi tới miền đất hứa có ý nghĩa hơn là bản thân miền đất hứa vì niềm vui nằm ở trên đường đi chứ không nằm ở miền đất hứa.

Vì khi tới được miền đất hứa thì bạn đã là con người khác. Nếu bạn là con người cũ thì bạn sẽ không bao giờ giác ngộ, và không bao giờ cảm nhận được miền đất hứa. Làm sao tới được miền đất hứa trong việc học tiếng Nhật thì tôi có nói tại lớp Cú Mèo và quan trọng là PRACTICE thì mới giác ngộ được.
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét