Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

"Vô duyên" (無縁 MUEN) là gì?

"Vô duyên" trong tiếng Việt

Trong tiếng Việt thì "vô duyên" có hai nghĩa chính:
(1) Người phụ nữ không có nét duyên dáng, hấp dẫn người khác giới gọi là "vô duyên"
Ví dụ "Mày vô duyên thế thì ma nó thèm lấy" ^^, tức là "ê sắc ế".
(2) Không có duyên phận với nhau, không thành vợ chồng
"Thế là kiếp này mình vô duyên, xin hẹn kiếp sau"

"Vô duyên" (無縁 MUEN) trong tiếng Nhật

Chữ DUYÊN 縁 đọc là EN hoặc là yukari.

Tuy nhiên, chữ 無縁 MUEN (vô duyên) lại có ý nghĩa hơi khác.

病院とは無縁です。 (びょういんとは むえんです)

Câu này nghĩa là "Với bệnh viện thì tôi vô duyên", có nghĩa là "Tôi chẳng bao giờ tới bệnh viện".

Trong tiếng Nhật thì "vô duyên" lại có nghĩa là chẳng bao giờ dính với thứ gì đó.

「お金がない!」とは無縁な人生を送る5つのルール
5 quy tắc để sống cuộc đời chẳng bao giờ phải nói "Tôi không có tiền!"

この金属は錆とは無縁です。
Kim loại này "vô duyên" với gỉ. = Kim loại này không bao giờ bị gỉ.

Hoặc ví dụ: Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt.
Bạn cũng có thể dùng "vô duyên":
逮捕とは無縁な復讐者たち (たいほとは むえんな ふくしゅうしゃたち)

Nhân tiện, đã nói tới chữ DUYÊN thì chúng ta cũng biết câu sau:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
有縁千里能相遇、無縁対面不相逢

Đôi khi nói là: Hữu duyên thiên lý lai tương hội, Vô duyên đối diện bất tương phùng
有縁千里来相会、無縁対面不相逢

Tức là có "duyên" thì ngàn dặm cũng có thể gặp nhau được, mà "vô duyên" thì có ngồi đối diện vẫn không "gặp" nhau, không quen nhau.

Đôi khi bị nhầm "bất tương phùng" sang "bất tương đồng" nhưng "bất tương đồng" chắc chắn chỉ là nhầm lẫn.

Nhân tiện, riêng chữ GẶP あう trong tiếng Nhật có tới 4 chữ kanji sau:
会う [AU, hội]
逢う [AU, phùng]
遇う [AU, ngộ]
遭う [AU, tao]

"Tao ngộ" 遭遇(そうぐう) cũng là một động từ 遭遇する SOUGUU SURU nghĩa là "tao ngộ" hay "gặp gỡ".

Vậy phân biệt 4 chữ này thế nào:
会う và 逢う là gặp người khác, trong đó 会う (hội) thường là gặp nhiều người còn 逢う (phùng) là gặp 1 đối 1.

遭う (tao) và 遇う (ngộ) thì không giới hạn ở gặp người (có thể gặp tai nạn, sự cố vv) và thường mang ý là "ngẫu nhiên" tức là "ngẫu nhiên gặp". Trong đó 遭う (tao) thường là gặp thứ không tốt ví dụ gặp tai nạn = 事故に遭う JIKO NI AU.

Ngoài ra, trong Việt ngữ còn có chữ "duyên tao ngộ" tức là "duyên gặp gỡ" nữa.

Đời không như là mơ

Trong bao nhiêu kẻ vô lại bạn lại gặp kẻ vô lại nhất. Trong bao nhiêu công việc, bạn lại chọn công việc tệ hại nhất. Trong bao nhiêu quyết định, bạn lại chọn quyết định xấu nhất. Thế thì "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng" ở đâu?

Đây cũng lại có khi là "duyên", vì trực giác của bạn dở quá. Bạn dùng quá nhiều lý trí, nhưng lý trí lại nửa mùa, không tới đâu, và không phát triển trực giác (vì mâu thuẫn với giáo điều được nhồi sọ từ nhỏ), thành ra toàn quyết định sai. Vì thế, bạn cần bài học cho tỉnh ngộ. Nỗi khổ cứ phải gặp người mình không thích gọi là 怨憎会苦 [おんぞうえく, oán tăng hội khổ]. Nỗi khổ này tới từ mối quan hệ với con người (人間関係 NINGEN KANKEI) và vấn đề chính là sự "ÉP DUYÊN" ^^

Cố mà học cho được bài học chứ biết làm sao. Đôi khi, chúng ta gặp phải "duyên xấu" trong cuộc đời. Trong trường hợp này cũng thường xuất phát từ sự "vô duyên" do người khác giới thiệu tới hay mang tới. Nên bạn cần hỏi cho rõ lai lịch, ai giới thiệu, không thì sẽ nhận cả đống rác từ sự "vô duyên" mà ra.

Để tránh gặp sự "vô duyên" hay người "vô duyên" trong cuộc đời thì hãy chú ý đặc biệt khi có người GIỚI THIỆU một người khác. Vì nhận thức của mỗi người khác nhau. Do đó, không nên căn cứ vào lời người khác để đánh giá người thứ ba (người được giới thiệu) mà phải dùng TRỰC GIÁC.

Chắc chắn bạn sẽ gặp rắc rối nếu tin người giới thiệu hay tin lời (nội dung) giới thiệu. Vì hai người kia có thể có duyên với nhau, chứ chưa chắc bạn và người thứ ba có duyên với nhau. Hơn nữa, nhận thức của mỗi người khác nhau, ngôn từ của mỗi người lại có ý nghĩa khác nhau, nên chỉ có TRỰC GIÁC mới giúp bạn tránh sự vô duyên mà thôi.
Takahashi

Tra từ điển

むえん【無縁】
( 名 ・形動 ) [文] ナリ 

縁のないこと。関係ないこと。また、そのさま。 「事件とは-である」 「我々とは-な世界の出来事」

死者を弔う縁者のいないこと。

〘仏〙

仏・菩薩などと人々の間に、救済について特別の関係が存在しないこと。また、仏・菩薩などに救済される可能性や関係をもたないこと。 「 -の衆生しゆじようは度し難し」

対象を区別しないこと。万物を区別しない仏の智慧が、対象を縁とすることなく平等に慈悲を及ぼすこと。
▽↔ 有縁

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét