Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Phân biệt sắc thái từ vựng lớp Cú Mèo N3

Học từ vựng là MÓN CĂN BẢN trong học bất kỳ ngôn ngữ nào. Mục đích của học từ vựng là HIỂU SẮC THÁI và có thể VẬN DỤNG được. Luyện ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu (hiện đang thực hiện) chỉ là để đi thi, còn nền tảng thì vẫn là học từ vựng và cách vận dụng.

Hôm nay chúng ta phân biệt sắc thái một số nhóm từ:

Nhóm dọn dẹp, vệ sinh
整理する
(整頓する)
片付ける
掃除する
清掃する

Nhóm lưu hành, thịnh hành
流行する(りゅうこうする)
流行る(はやる)
盛んになる(さかんになる)
ブームになる

Phân biệt TANOSHII và URESHII
楽しい vs. 嬉しい
楽しい映画 khác うれしい情報

Phân biệt KOWAI và OSOROSHII
犬が怖い。怖い人。怖い生き物。
恐ろしい事故。恐ろしい経験。など

Phân biệt cửa, cổng
戸(と)
扉(とびら)
門(もん)
正門(せいもん)
玄関(げんかん)
入口(いりぐち)
口(くち)

Sắc thái nhóm từ CẦU, MONG, ƯỚC
祈る(いのる)
願う(ねがう)
祈願する(きがんする)
念願する(ねんがんする)

Đặc biệt là phân biệt INORU và NEGAU.

Việc học tiếng Nhật sẽ THÀNH CHÍNH QUẢ khi mà chúng ta tìm được niềm vui trong việc học từ vựng (ngữ nghĩa, sắc thái, cách dịch, vận dụng).
Lớp Cú Mèo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét