Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

GOKIGEN'YOU VS. Chào thân ái và quyết thắng!

御機嫌よう (ごきげんよう GOKIGEN'YOU) là một câu chào tiếng Nhật, hơi cổ và hơi kiểu cách một chút, nhưng chắc chắn là không phải là suồng sã. Nó cũng tương đương với kiểu "chào thân ái và quyết thắng" vậy. Về sắc thái mà nói thì hai cách nói này tương đương nhau.

ごきげんよう GOKIGENYOU thật sự nghĩa là gì?


Tóm lại thì GOKIGEN'YOU là gì và để làm gì?

Trong tiếng Nhật thì chúng ta biết một số cách chào:
お早うございます OHAYOU GOZAIMASU = Good morning
今日は KONNICHI WA = Good day (chào trong cả ngày)
今晩は KOMBAN WA = Good evening
またね MATANE = See you
また会いましょうね MATA AIMASHOU NE = See you again
さようなら = Good bye / Farewell

ごきげんよう được dùng để chào khi gặp hay chào tạm biệt kiêm luôn cả hỏi thăm sức khỏe. Ví dụ khi gặp nhau có thể hỏi:

お元気ですか。 OGENKI DESUKA? Bạn khỏe không?

元気 GENKI và 機嫌 KIGEN là khác nhau. 元気 là khỏe, khỏe mạnh, còn 機嫌 [cơ hiềm] là sự xấu tốt của tâm trạng, sự hài lòng hay không. Chúc KIGEN là chúc bạn luôn vừa lòng.

よう ở sau KIGEN có lẽ là 良い・よく (YOI/YOKU) là tốt, chúc cho tốt.

Do đó:
ごきげんよう = Bạn khỏe chứ? [dùng khi gặp mặt]
ごきげんよう = Chúc bạn mạnh khỏe (mạnh giỏi) [dùng khi tạm biệt]

Giống như "CIAO" trong tiếng Ý vậy (đơn giản là "chào"):
Ciao, how are you?
Ciao, have a good time!

"Chào thân ái và quyết thắng" là gì?

Đây là phong cách của những người cộng sản thời chiến tranh. Những người cộng sản coi nhau là "đồng chí" (comrade, 同誌), cùng chung lý tưởng cộng sản, giải phóng thế giới khỏi chủ nghĩa tư bản. Họ luôn chào thân ái, vì đúng là họ thân ái với nhau thật. Còn quyết thắng thì là vì họ có nhiều kẻ thù cần tiêu diệt, mà sào huyệt cuối cùng họ muốn hướng tới - dưới lá cờ cộng sản của Liên Xô - chính là Wall Street hay còn gọi là "Phố Uôn". Bởi vì họ thường 100% là chiến tranh với kẻ thù nên mục tiêu số một của họ là chiến thắng, do đó họ luôn quyết thắng. Câu "chào thân ái và quyết thắng" tức là chào nhau một cách thân ái nhất (để nêu cao tình đống chí, lý tưởng về ý thức hệ, nhấn mạnh sự đồng lòng quyết tâm đánh đổ chủ nghĩa tư bản thối nát vv), đồng thời chúc nhau thắng lợi. Đây vừa là một câu chào, vừa là một câu chúc.

Thời nay câu này dần dần biến mất vì hết chiến tranh, với lại đã thắng rồi thì chắc không cần chúc nhau thắng lợi nữa. Nhưng vẫn có một số thanh niên kiểu cách, hay kiểu cổ vẫn dùng câu này, với ý nghĩa "thắng" là trúng quả, tốt nghiệp đại học, đạt thành tựu gì đó. Dù sao thì nó đã tương đối lạc hậu và không còn thịnh hành, tới mức không nhiều người còn hiểu rõ ý nghĩa và bối cảnh của nó.

ごきげんよう!
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét