Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

"Biết chết liền" là gì và dịch ra tiếng Nhật thế nào?

"Biết chết liền"

Đây là phương ngữ miền nam. Câu này có nghĩa là "hoàn toàn không biết gì" = 全然知らない zenzen shiranai.

Nghĩa đen của "biết chết liền" tức là nếu biết thì chết ngay lập tức (liền = ngay, ngay tức thì), nhưng vì không chết ngay nên nghĩa là tôi không biết gì. Còn lâu tôi mới chết, nên còn lâu tôi mới biết.

Vì còn lâu tôi mới biết, tức là tôi không có manh mối gì để biết, hay hoàn toàn không biết gì (nghĩa bóng).

Không phải ai cũng nên nói "biết chết liền". Những người sắp chết rõ ràng không nên nói câu này, về mặt ngữ nghĩa. Vì họ sắp chết nghĩa là họ "sắp biết", tức là cũng biết tương đối rồi. Thường người nói câu này là các bạn trẻ, vì còn lâu họ mới chết, nên còn lâu họ mới biết.

Ví dụ:
"Ê bồ, biết đâu bán iPhone 10 đỏ không, vừa bán miếng đất tính lấy vài cái tặng ghệ."
"Tao mà biết thì chết liền á!"

Dịch của "biết chết liền" sẽ có ở cuối bài. Bạn nào muốn thì hãy luyện tập dịch tại đây.

Dịch "Hổng hiểu gì hết trơn"

Đây cũng là phương ngữ miền nam. Miền bắc nói là "không hiểu gì hết".
không hiểu gì hết = さっぱりわからない
hổng hiểu gì hết trơn = さっぱりわからへん

Vì ở Nhật cũng chia ra phương ngữ Tokyo (miền bắc) và Osaka (miền nam), người Tokyo (vùng Kantou) nói là WAKARANAI thì người Osaka (vùng Kansai) nói là WAKARAHEN.


Dịch "biết chết liền" ra tiếng Nhật

Không thể biết được, chẳng cách nào biết được, chẳng lẽ nào biết được. Do đó chúng ta sử dụng WAKE.
biết chết liền = 知るわけないやん SHIRU WAKE NAI YAN
やん là phương ngữ miền nam, tương đương với じゃん=じゃない。


Người Tokyo sẽ nói là 知るわけないんじゃない, giới trẻ, bọn choai choai sẽ nói là 知るわけないんじゃん。

ごきげんよう! Chào thân ái và quyết thắng ^^
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét