Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

"Sợ quéo càng" là gì? Dịch "sợ gần chết" ra tiếng Nhật ...

"Sợ quéo càng"

Đây là ngôn ngữ của người nuôi chó. Cũng như "dỏng tai lên nghe" cũng là ngôn ngữ của người nuôi chó. Vì tai chó thường dài nên muốn nghe rõ hơn thì thường dỏng tai lên nghe ngóng. "Sợ quéo càng" chỉ là cách nói hình tượng chăng?

Thật ra thì đúng là chó sợ quéo càng thật và quán ngữ này là để mô tả việc sợ tới cứng đờ người thật. Ở nhà tôi nuôi chó nên vẫn nói "sợ quéo càng" suốt. Chó nhà tôi thì không sợ người vì không ai đánh chó cả mà chỉ có chó anh la mắng chó em thì đúng là thằng nhỏ sợ quéo càng thật.

"Sợ quéo càng" hay "sợ quíu càng" nghĩa là sợ tới mức mà chân tay không cử động được, co cứng lại vì sợ. Vậy thôi.

Khi bị anh la thì bé sẽ sợ "quéo càng"

Một số mức độ sợ và tiếng Nhật

Khi mô tả mức độ thì chúng ta dùng ほど HODO, tới mức như thế, ở level như thế.

Sợ gần chết hay sợ muốn chết = 死ぬほど怖い shinu hodo kowai
Sợ són ra quần (không són thật mà chỉ là hình tượng) = ちびるほど怖い chibiru hodo kowai

Vậy "sợ quéo càng" là gì? Quéo là co cứng lại, và càng là chỉ chân tay (手足 teashi) hay tứ chi (四肢 shishi):

Sợ quéo càng = 手足が固まるほど怖い teashi ga takamaru hodo kowai
Takahashi

1 nhận xét: