"Không bao giờ lo thất nghiệp"

Học ngành điều dưỡng bậc đại học tại Nhật Bản


Học tiếng Nhật 1 năm + đại học 4 năm >>chi tiết

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC ONLINE QUA EMAIL

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

N3 Cal: Công cụ tính điểm gần đúng kỳ thi JLPT cấp độ N3

Về phương pháp tính điểm gần đúng: Phương pháp luận cách tính điểm gần đúng
Điểm tối đa và điểm đậu:
N1: 100 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N2: 90 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N3: 95 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N4: 90 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ + Đọc hiểu 120 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N5: 80 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ + Đọc hiểu 120 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)


Tính điểm gần đúng

Số câu tôi làm đúng (sau khi kiểm tra với bảng câu trả lời đúng tại Saromalang)
Phần Kiến thức ngôn ngữ (文字語彙文法): Đúng câu/58 câu (60 điểm)
Phần Đọc hiểu (読解): Đúng câu / 16 câu (tổng 60 điểm)
Phần Nghe hiểu (聴解): Đúng câu / 28 câu (tổng 60 điểm)

Sai số của tính điểm gần đúng mỗi phần
Kiến thức ngôn ngữ: Sai số tối đa ±2, trung bình ±1
Đọc hiểu: Sai số tối đa ±3, trung bình ±1.5
Nghe hiểu: Sai số tối đa ±3.4, trung bình ±1.7

Sai số tối đa và sai số trung bình của tính điểm gần đúng
Sai số tối đa: ±8
Sai số trung bình: ±4

Bấm nút này để tính điểm:

Điểm trung bình dự đoán của tôi: NA
Dải điểm của tôi với sai số tối đa: NA
Dải điểm của tôi với sai số trung bình: NA
Kết quả (dựa theo điểm trung bình): NA
Kết quả sau khi chuẩn hóa: Phải đợi tới lúc có thông báo kết quả trực tuyến (chuẩn hóa theo mức độ khó của đề thi).

3 nhận xét:

  1. cang qua admin oi

    Trả lờiXóa
  2. dùng N3 CAL tính thì em được dải điểm từ 103-119. Kết quả ngoài đời vừa có thì là 120 điểm. cũng khá khớp

    Trả lờiXóa