Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Giải đáp về "nướng mọi"

Chữa bài tập "heo rừng nướng mọi".

Heo rừng nướng mọi.

Heo rừng nếu tra thì là イノシシ, viết hán tự 猪 [trư]. Như vậy trong tiếng Nhật thì 猪 [trư] là heo rừng, còn heo thì là 豚 [đồn, buta].

Vậy nướng mọi là gì? Đó là nướng trên lửa than củi. Lửa than củi tiếng Nhật gọi là 炭火 sumibi [thán hỏa]. Như vậy 炭 [thán] là than củi, phân biệt với than đá là 石炭 [thạch thán].

Chữ "than" của tiếng Việt là chữ 炭 [thán].

Do đó, "heo rừng nướng mọi" là イノシシの炭火焼き inoshishi no sumibi-yaki.

"Mọi" có nghĩa là gì?

Trong tiếng miền nam thì có lẽ "mọi" là giản dị, đơn giản, giản tiện. "Mọi" không có nghĩa là "mọi rợ". Vì thế, nướng mọi có lẽ là nướng một cách đơn giản không cầu kỳ, tức là đốt than củi lên để nướng.

Ngoài ra, người ta dùng từ "giầy mọi" tức là loại "giầy lười" chỉ cần xỏ chân là đi, không cần phải buộc dây cầu kỳ, kiểu cách.

Người ta có thể hỏi nhau "Ê bồ, sao hôm nay ăn mặc mọi thế?" tức là hỏi sao hôm nay ăn mặc đơn giản, tuềnh toàng hay giản dị thế.

Nếu nói với người miền bắc câu này thì có thể sẽ bị coi là xúc phạm vì có thể bị hiểu thành "Sao ăn mặc như mọi rợ thế?".

mọi = đơn giản, giản tiện, giản dị

Bài tập tuần này là dịch tên món ăn tiếng Nhật ra tiếng Việt:
(1) Món イカの塩辛 ika no shiokara
Ghi chú: イカ ika nghĩa là "con mực", vì là tên động vật nên viết chữ katakana
イカの塩辛 ika no shiokara

(2) Món ホタルイカの沖漬け hotaruika no okizuke
Ghi chú: ホタルイカ hotaru ika là "mực đom đóm", trong đó ika là "mực" và "hotaru" nghĩa là "con đom đóm".
ホタルイカの沖漬け hotaruika no okizuke

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét