Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Hán tự quanh ta: 琺瑯 là gì?

琺瑯 [pháp lang]


琺瑯 [pháp lang] là chữ gì? 

琺瑯 đọc là "pháp lang" có nghĩa là "tráng men, men", đồ tráng men thì gọi là "pháp lang".
Cả hai chữ này đều dùng bộ "ngọc" (玉 hay 王).

Tiếng Anh: Enamel(エナメル)

Công thức hán tự
玉 ngọc + 法 pháp (luật) = 琺 pháp
玉 ngọc + 郎 lang (chồng, lang quân) = 瑯 lang

Chú ý là trong bộ thì không có dấu phết nhỏ mà giống như là chữ 王 (vương).

Thành phần chính của lớp men "pháp lang" là silica.

Quiz Saromalang: 琺瑯 [pháp lang] tiếng Nhật đọc là gì? (hiragana hoặc roomaji)


Kiểm tra đáp án

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét