Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Quiz happiest bird

Quiz: Loài chim nào là sướng nhất trong tiếng Nhật?
フクロウ (cú mèo)
クジャク (孔雀 khổng tước, chim công)
ダチョウ (駝鳥 đà điểu)
カラス (quạ)
スズメ (chim sẻ)


PHẦN NÂNG CAO
Hãy giải thích vì sao?
+Xem đáp án

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét