Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Quiz happiest bird

Quiz: Loài chim nào là sướng nhất trong tiếng Nhật?
フクロウ (cú mèo)
クジャク (孔雀 khổng tước, chim công)
ダチョウ (駝鳥 đà điểu)
カラス (quạ)
スズメ (chim sẻ)


PHẦN NÂNG CAO
Hãy giải thích vì sao?
+Xem đáp án

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét