Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

"Phong hung" 豊胸 là gì?

豊胸 [phong hung] là từ mà tình cờ gặp trên mạng khi tra chữ 補強 [bổ cường] mà lại gõ sai chính tả.
補強 [bổ cường] có nghĩa là bổ sung tăng cường tức là "gia cố" cho chắc chắn hơn.
豊胸 [phong hung] và 豊乳 [phong nhũ]

Còn 豊胸 [phong hung] là gì?

Trong tiếng Nhật thì 胸 [hung, むね mune] nghĩa là "ngực", còn 豊 [phong] là phong phú, đầy đặn. 豊胸 [phong hung] là việc làm cho ngực đầy đặn lên, thường là phụ nữ từ ngực lép muốn có ngực đầy. Thuật ngữ nôm na gọi là "bơm". Cũng còn nói là バストアップ (phiên âm katakana của bust up là từ tiếng Anh do người Nhật chế, tiếng Anh sẽ nói là  breast enlargement).
豊胸 [phong hung] = nâng ngực

Phân tích ngữ pháp: Trong 豊胸 [phong hung] thì đây là danh động từ (VN), để tạo động từ thì thêm する thành 豊胸する.

Nhưng bản thân trong 豊胸 [phong hung] thì 胸 [hung] là danh từ "ngực" còn 豊 [phong] mang nghĩa động từ "làm đầy". Chúng ta gặp khá nhiều từ dạng này trong tiếng Nhật kiểu như 整形 [chỉnh hình], 整体 [chỉnh thể], 出金 [xuất kim].

Đây là bài tập:
Quiz 1: 豊胸 [phong hung] đọc tiếng Nhật là gì (hiragana/roomaji)?

Quiz 2: 豊乳 [phong nhũ] đọc tiếng Nhật là gì (hiragana/roomaji)?

Quiz 3: 補強 [bổ cường] đọc tiếng Nhật là gì (hiragana/roomaji)?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét