Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

Kết quả thi Nô (JLPT) của Takahashi kỳ tháng 7/2018

Tôi đậu rồi! Đây là lần thứ 3 tôi thi đậu JLPT (chưa trượt lần nào) nên lần này sẽ rửa tay gác kiếm. Từ nay sẽ chuyển sang ... JTEST ^^
Lần 1: Thi vào năm 2009 tại Nhật, vẫn còn theo thể thức cũ (các cấp 4, 3, 2, 1)
Lần 2: Thi vào khoảng năm 2013 tại VN, cấp độ N1 (được điểm tối đa phần đọc nhưng suýt liệt nghe do âm thanh quá tệ)
Lần 3: Lần này tháng 7/2018, tôi có ghi lại câu trả lời lên phiếu dự thi

Đây là kết quả lần này (dùng công cụ tính điểm JLPT gần đúng):

My score (Điểm của tôi): 167
Score range with maximum error (Dải điểm sai số tối đa): 141 ~ 180
Score range with average error (Dải điểm sai số trung bình): 153 ~ 177
Predicted Result / Kết quả dự đoán: Pass (合格, Đậu)

Tôi đã so kết quả với đáp án China như sau:

KIẾN THỨC NGÔN NGỮ
Phần chữ và từ vựng: Đúng 23/25 câu (sai 2 câu)
Phần ngữ pháp: Đúng 19/20 câu (sai 1 câu)

=> Phần kiến thức đúng 42 / 45 câu

ĐỌC HIỂU
Đúng 24/25 câu

NGHE HIỂU
Đúng 31/35 câu

Phần nghe hiểu tôi lại đúng khá nhiều mặc dù như tôi đã chia sẻ trong nhật ký đi thi JLPT là tôi chỉ nghe được 50%, còn lại là đoán thôi. Tôi nghĩ là chỉ đúng 50% là cùng, không ngờ lên tới 89%. Mà tôi còn chẳng luyện nghe lấy một phút.

Chứng tỏ việc luyện khả năng phán đoán trong chiến lược luyện nghe hiểu của Saromalang quả thật là ĐẠO học tiếng Nhật. Lưu ý là khi thi tôi vừa nghe vừa ghi chú nữa nhé.

Thấm thía câu nói: Quan trọng là học ĐẠO (nền tảng kiến thức) chứ không phải là học THUẬT (mẹo mực thi cử) trong Tùy cơ ứng biến.
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét